TAMIZULA

YLB1000

ข้อมูลสินค้า

TAMIZULA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2008
อ้างอิง
YLB1000
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

TAMIZULA
TAMIZULA