Skip to main content

NERONERO

YLB403M

Slideshow

Slideshow

NERONERO
NERONERO

Slideshow

NERONERO - YLB403M
NERONERO - YLB403M
ข้อมูลสินค้า

NERONERO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
โลหะ
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2018
อ้างอิง
YLB403M

Slideshow

NERONERO
NERONERO