Skip to main content

CENTO E LODE

YLG135G

Slideshow

Slideshow

CENTO E LODE
CENTO E LODE

Slideshow

CENTO E LODE - YLG135G
CENTO E LODE - YLG135G
ข้อมูลสินค้า

CENTO E LODE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2017
อ้างอิง
YLG135G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

CENTO E LODE
CENTO E LODE