Skip to main content

RED PAWPAW

YLO1000AG

RED PAWPAW
RED PAWPAW
RED PAWPAW - YLO1000AG
RED PAWPAW - YLO1000AG
ข้อมูลสินค้า

RED PAWPAW

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
อลูมิเนียม
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2006
อ้างอิง
YLO1000AG
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

RED PAWPAW
RED PAWPAW
Back to top