Skip to main content

LA PIAZZA

YLS1001

LA PIAZZA - YLS1001
ข้อมูลสินค้า

LA PIAZZA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
1996
อ้างอิง
YLS1001
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top