Skip to main content

TWIN FALLS

YLS1010M

TWIN FALLS
TWIN FALLS
TWIN FALLS - YLS1010M
TWIN FALLS - YLS1010M
ข้อมูลสินค้า

TWIN FALLS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
โลหะ
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2000
อ้างอิง
YLS1010M
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

TWIN FALLS
TWIN FALLS
Back to top