Skip to main content

MADAME BLANCHETTE

YLS213

Slideshow

Slideshow

MADAME BLANCHETTE
MADAME BLANCHETTE

Slideshow

MADAME BLANCHETTE - YLS213
MADAME BLANCHETTE - YLS213
ข้อมูลสินค้า

MADAME BLANCHETTE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2019
อ้างอิง
YLS213
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

MADAME BLANCHETTE
MADAME BLANCHETTE