Skip to main content

BLUFLECT

YLS460

Slideshow

Slideshow

BLUFLECT
BLUFLECT

Slideshow

BLUFLECT - YLS460
BLUFLECT - YLS460
ข้อมูลสินค้า

BLUFLECT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2018
อ้างอิง
YLS460
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BLUFLECT
BLUFLECT