Skip to main content

PRETTY IN WHITE

YLS463

Slideshow

Slideshow

PRETTY IN WHITE
PRETTY IN WHITE

Slideshow

PRETTY IN WHITE - YLS463
PRETTY IN WHITE - YLS463
ข้อมูลสินค้า

PRETTY IN WHITE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2018
อ้างอิง
YLS463
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

PRETTY IN WHITE
PRETTY IN WHITE