Skip to main content

DAYDREAM

YMS1001M

DAYDREAM
DAYDREAM
DAYDREAM - YMS1001M
DAYDREAM - YMS1001M
ข้อมูลสินค้า

DAYDREAM

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
โลหะ
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
35.20 mm
ความสูงตัวเรือน
40.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.50 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
1999
อ้างอิง
YMS1001M
DAYDREAM
DAYDREAM