Skip to main content

PINK FOLIE

YNS100PU

PINK FOLIE - YNS100PU
ข้อมูลสินค้า

PINK FOLIE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
44.35 mm
ความสูงตัวเรือน
52.10 mm
ความหนาตัวเรือน
11.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Nabab
ปี
2004
อ้างอิง
YNS100PU
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top