Skip to main content

STRONG CHICK

YNS112

Slideshow

Slideshow

STRONG CHICK
STRONG CHICK
STRONG CHICK

Slideshow

STRONG CHICK - YNS112
STRONG CHICK - YNS112
STRONG CHICK - YNS112
ข้อมูลสินค้า

STRONG CHICK

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
44.35 mm
ความสูงตัวเรือน
52.10 mm
ความหนาตัวเรือน
11.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Nabab
ปี
2009
อ้างอิง
YNS112
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

STRONG CHICK
STRONG CHICK
STRONG CHICK