Skip to main content

ORO-LOGGIA

YSG152

Slideshow

Slideshow

ORO-LOGGIA

Slideshow

ORO-LOGGIA - YSG152
ข้อมูลสินค้า

ORO-LOGGIA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2017
อ้างอิง
YSG152
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

ORO-LOGGIA