Skip to main content

KIROYAL

YSG154G

Slideshow

Slideshow

KIROYAL

Slideshow

KIROYAL - YSG154G
ข้อมูลสินค้า

KIROYAL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2018
อ้างอิง
YSG154G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

KIROYAL