Skip to main content

GLISTENING

YSS1003AG

GLISTENING
GLISTENING
GLISTENING - YSS1003AG
GLISTENING - YSS1003AG
ข้อมูลสินค้า

GLISTENING

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
อลูมิเนียม
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2003
อ้างอิง
YSS1003AG
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

GLISTENING
GLISTENING
Back to top