Skip to main content

MINX

YSS110G

MINX - YSS110G
ข้อมูลสินค้า

MINX

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
1999
อ้างอิง
YSS110G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้