Skip to main content

NIGHT GLAM

YSS194

NIGHT GLAM
NIGHT GLAM
NIGHT GLAM - YSS194
NIGHT GLAM - YSS194
ข้อมูลสินค้า

NIGHT GLAM

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2005
อ้างอิง
YSS194
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

NIGHT GLAM
NIGHT GLAM
Back to top