Skip to main content

SPECIAL MADE

YSS219PU

SPECIAL MADE
SPECIAL MADE
SPECIAL MADE - YSS219PU
SPECIAL MADE - YSS219PU
ข้อมูลสินค้า

SPECIAL MADE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2007
อ้างอิง
YSS219PU
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SPECIAL MADE
SPECIAL MADE
Back to top