Skip to main content

SHINY STONES

YSS224G

SHINY STONES
SHINY STONES
SHINY STONES
SHINY STONES - YSS224G
SHINY STONES - YSS224G
SHINY STONES - YSS224G
ข้อมูลสินค้า

SHINY STONES

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2007
อ้างอิง
YSS224G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SHINY STONES
SHINY STONES
SHINY STONES
Back to top