Skip to main content

TRUSTFULLY MINE

YSS225G

TRUSTFULLY MINE
TRUSTFULLY MINE - YSS225G
ข้อมูลสินค้า

TRUSTFULLY MINE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2007
อ้างอิง
YSS225G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

TRUSTFULLY MINE
Back to top