Skip to main content

LADY PASSION

YSS234G

Slideshow

Slideshow

LADY PASSION
LADY PASSION

Slideshow

LADY PASSION - YSS234G
LADY PASSION - YSS234G
ข้อมูลสินค้า

LADY PASSION

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2008
อ้างอิง
YSS234G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

LADY PASSION
LADY PASSION