Skip to main content

NACHTBLAU

YSS271

Slideshow

Slideshow

NACHTBLAU
NACHTBLAU

Slideshow

NACHTBLAU - YSS271
NACHTBLAU - YSS271
ข้อมูลสินค้า

NACHTBLAU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2013
อ้างอิง
YSS271
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

NACHTBLAU
NACHTBLAU