Skip to main content

CHATAIGNE

YSS322

Slideshow

Slideshow

CHATAIGNE
CHATAIGNE

Slideshow

CHATAIGNE - YSS322
CHATAIGNE - YSS322
ข้อมูลสินค้า

CHATAIGNE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2019
อ้างอิง
YSS322
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

CHATAIGNE
CHATAIGNE