Skip to main content

SPEED UP

YVS441G

Slideshow

Slideshow

SPEED UP

Slideshow

SPEED UP - YVS441G
ข้อมูลสินค้า

SPEED UP

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
43.00 mm
ความสูงตัวเรือน
49.00 mm
ความหนาตัวเรือน
12.67 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2017
อ้างอิง
YVS441G
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SPEED UP