Skip to main content

SECRET MISSION

YVS451

Slideshow

Slideshow

SECRET MISSION
SECRET MISSION

Slideshow

SECRET MISSION - YVS451
SECRET MISSION - YVS451
  ข้อมูลสินค้า

  SECRET MISSION

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  สเตนเลสสตีล
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ยาง
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  43.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  49.00 mm
  ความหนาตัวเรือน
  12.67 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Irony
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Chrono
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  YVS451
  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  SECRET MISSION
  SECRET MISSION