Skip to main content

SECRET OPERATION

YVS452

Slideshow

Slideshow

SECRET OPERATION
SECRET OPERATION

Slideshow

SECRET OPERATION - YVS452
SECRET OPERATION - YVS452
ข้อมูลสินค้า

SECRET OPERATION

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
43.00 mm
ความสูงตัวเรือน
49.00 mm
ความหนาตัวเรือน
12.67 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2019
อ้างอิง
YVS452

Slideshow

SECRET OPERATION
SECRET OPERATION