Skip to main content

SECRET OPERATION

YVS452

Slideshow

Slideshow

SECRET OPERATION
SECRET OPERATION

Slideshow

SECRET OPERATION - YVS452
SECRET OPERATION - YVS452
  ข้อมูลสินค้า

  SECRET OPERATION

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  สเตนเลสสตีล
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ยาง
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  43.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  49.00 mm
  ความหนาตัวเรือน
  12.67 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Irony
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Chrono
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  YVS452
  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  SECRET OPERATION
  SECRET OPERATION