Skip to main content

TV TIME

YVS453M

Slideshow

Slideshow

TV TIME
TV TIME

Slideshow

TV TIME - YVS453M
TV TIME - YVS453M
  ข้อมูลสินค้า

  TV TIME

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  สเตนเลสสตีล
  วัสดุของสายนาฬิกา
  โลหะ
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  43.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  49.00 mm
  ความหนาตัวเรือน
  12.67 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Irony
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Chrono
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  YVS453M
  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  TV TIME
  TV TIME