Skip to main content

FOREST GRID

YVS462

Slideshow

Slideshow

FOREST GRID
FOREST GRID

Slideshow

FOREST GRID - YVS462
FOREST GRID - YVS462
ข้อมูลสินค้า

FOREST GRID

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
43.00 mm
ความสูงตัวเรือน
49.00 mm
ความหนาตัวเรือน
12.67 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
ปี
2019
อ้างอิง
YVS462

Slideshow

FOREST GRID
FOREST GRID