Skip to main content

COPPER TIME

YWC100

Slideshow

Slideshow

Product COPPER TIME with SKU YWC100
Product COPPER TIME with SKU YWC100

Slideshow

COPPER TIME - YWC100
COPPER TIME - YWC100
ข้อมูลสินค้า

COPPER TIME

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.70 mm
ความสูงตัวเรือน
47.20 mm
ความหนาตัวเรือน
11.70 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2020
อ้างอิง
YWC100

Slideshow

Product COPPER TIME with SKU YWC100
Product COPPER TIME with SKU YWC100