Skip to main content

INKWELL

YWS102

Slideshow

Slideshow

INKWELL

Slideshow

INKWELL - YWS102
ข้อมูลสินค้า

INKWELL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.70 mm
ความสูงตัวเรือน
47.20 mm
ความหนาตัวเรือน
11.70 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2018
อ้างอิง
YWS102
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

INKWELL