Skip to main content

DOPPIOGIRO

YWS409

DOPPIOGIRO
DOPPIOGIRO
DOPPIOGIRO - YWS409
DOPPIOGIRO - YWS409
ข้อมูลสินค้า

DOPPIOGIRO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.70 mm
ความสูงตัวเรือน
47.20 mm
ความหนาตัวเรือน
11.70 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2015
อ้างอิง
YWS409
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

DOPPIOGIRO
DOPPIOGIRO
Back to top