Skip to main content

Touch Game

Zamanı Ayarla

Zamanı Ayarla

Zaman ayarı

Ayar çarkını pozisyon 2 konumuna gelecek şekilde dışarı çekin. Yavaş çevirerek: Dakika ayarı düzeltme. Hızlı çevirerek: Saat ayarı düzeltme. Ayar çarkını tekrar bastırarak yerine itin.