Skip to main content
Garanti ve kullanım talimatları

SWATCH® saatiniz satın aldığınız andan itibaren bu garantide yer alan şartlar ve koşullar kapsamında SWATCH Ltd. tarafından yirmi dört (24) ay garanti altına alınır. Uluslar arası SWATCH garantisi SWATCH saatinin satın alındığı zaman var olan malzeme ve üretim kusurlarını ("kusurlar") içerir. Garantinin geçerli olması için tarih bölümünün doldurulmuş olması, tam ve eksiksiz doldurulmuş olması ve resmi bir SWATCH satıcısı tarafından mühürlenmiş olması ("geçerli garanti belgesi") gerekmektedir.

Garanti süresi boyunca ve geçerli garanti belgesini sunarak, herhangi bir kusurun ücretsiz olarak tamir edilmesi hakkına sahip olacaksınız. Tamirlerin SWATCH saatinizin normal kullanım koşullarını yeniden oluşturma konusunda yetersiz olması halinde veya kasası açılamayan bir SWATCH saati almışsanız, SWATCH Ltd, söz konusu saatin benzer modeldeki bir SWATCH ile değiştirileceğini garanti eder. Saatin değiştirilme garantisi, değiştirilen saatin satın alındığı tarihten itibaren yirmi dört (24) aydır.

Bu üretici garantisi aşağıdakileri içermez:

- pil ömrü;

- normal aşınma veya söküme veya eskime (örn. çizilmiş kristal; rengin solması ve/veya metal olmayan, deri, plastik, kumaş, velcro gibi kayış malzemelerinin veya zincirlerinin değişmesi; kaplamanın soyulması);

- normal olmayan/yıpratıcı kullanımdan kaynaklanan ve saatin herhangi bir parçasında oluşan her türlü hasar, yetersiz bakım, ihmal, kazalar (çarpmalar, çökükler, vurmalar, kırılmış kristal, vs.), saatin yanlış kullanımı ve SWATCH Ltd. tarafından belirtilen kullanım talimatlarına uyulmaması.

- kullanımdan kaynaklanan her türlü dolaylı veya sonuçsal hasarlar, çalışmama, kusurlar veya SWATCH saatinin yanlış olması;

- yetkili olmayan kişilerce müdahale edilen SWATCH saati (örn. pil değiştirmek için) veya SWATCH Ltd'nin kontrolü dışında orijinal konumunun dışına çıkan saatler

Garantide yukarıda açıklanan hasarlarla ek olarak SWATCH Ltd'ye karşı her türlü hak talebi açıkça kapsam dışıdır, satın alan kişinin imalatçıya karşı sahip olduğu zorunlu yasal haklar bunun dışındadır.

Yukarıdaki üretici garantisi:

- satıcı tarafından verilecek, tamamen satıcının sorumluluğunda olan her türlü garantiden bağımsızdır

- satın alanın satıcıya karşı olan haklarını veya satıcının sahip olabileceği hiçbir zorunlu yasal hakkı etkilemez.

SWATCH Ltd'nin müşteri hizmetleri SWATCH saatinize mükemmel bakım sağlar. Saatinizin ilgilenilmeye ihtiyacı varsa, resmi bir SWATCH satıcısına veya bu sitedeki Müşteri Hizmeti bölümünde belirtildiği üzere yetkili bir SWATCH Servis Merkezine güvenin: SWATCH Ltd'nin standartlarına göre bir servis bakımını garanti edebilirler.

* SWATCH Ltd.

CH – 2504 Biel /İsviçre