Returer

Vi tror du vil bli fornøyd med produktet, men det kan oppstå situasjoner der du føler det vil være nødvendig å returnere en vare. Vi har som mål å holde prosessen så enkel som mulig, og disse vilkårene påvirker ikke dine juridiske rettigheter. Du finner et sammendrag av dine juridiske rettigheter med tanke på produktene på slutten av denne siden.

Vi vil forsøke å håndtere alle returer så raskt som praktisk mulig.

a. Uønskede produkter


•    Vår policy er å sikre at du er fornøyd hver gang du legger inn en Ordre hos Swatch. Hvis du ikke er fornøyd med en vare når du mottar den eller hvis du ganske enkelt ombestemmer deg, har forbrukerne i Norge en juridisk rett til å heve en kontrakt som gjelder kjøp av en vare innen fjorten (14) dager fra dagen etter dagen du mottok varen. Du må returnere produktet til oss innen 14 dager fra dagen du kansellerer kontrakten; varen må ha vært tatt godt vare på og være i ubrukt stand med alle komponenter. Vi vil refundere prisen du betalte for produktet og den aktuelle leveringskostnaden, men ikke porto eller fraktkostnader som pådras ved retur av varen til oss Der du velger et mer kostbart leveringsalternativ har vi muligheten til bare å refundere det beløpet du ville ha betalt hvis du hadde valgt den rimeligste, vanlige og generelt aksepterte leveringsformen som er tilbudt av oss.

Du må ta godt vare på produktene til de blir returnert. Vi kan kreve at du betaler for en eventuell prisreduksjon etter din håndtering av produktene som ikke har vært nødvendig for å fastslå karakteren, egenskapene og funksjonen til produktene. Hvis for eksempel en klokke kommer tilbake til vårt logistikksenter med armbåndet eller remmen skadet (og dette ikke skyldes feil eller uaktsomhet fra vår side) eller ikke er i original tilstand, forbeholder vi oss retten til å avvise returen eller refundere prisen på klokken med fradrag for kostnadene til et nytt armbånd eller en rem. Om mulig bes du legge ved fraktbrevet og all emballasjen intakt.

•    Vi vil foreta refusjonen direkte til kreditt-/debetkortet som ble brukt for å legge inn den opprinnelige ordren innen 14 dager fra dagen vi mottar produktet tilbake eller, hvis tidligere, når vi mottar bevis på retur av varene, eller hvis tidligere, straks vi har inspisert den returnerte varen og har bekreftet at den er returnert til oss i den stand den var i da den ble levert til deg. 
•    Du vil bare måtte betale for returportoen for produktene.
•    Bestemte produkter og tjenester er unntatt fra disse retningslinjene for retur, inkludert øreringer, som ikke kan aksepteres av helsemessige og hygieniske årsaker.
•    Vi er ikke erstatningsansvarlige for feil i bilder eller tekster på dette nettstedet; dette omfatter også feil i tekster som er lagt inn av deg under ordreprosessen. Alle individualiserte produkter er unntatt fra retten til retur og refusjon (unntatt garantisaker) og vi kan avvise all individualisering uten å oppgi noen grunn.

b. Produkter med feil og/eller mangler

Vi prøver å velge og pakke produktene best mulig for å sikre at de kommer fram i god stand. Men hvis en vare ankommer skadet eller er defekt, eller ikke er det du bestilte, vil vi erstatte eller reparere den uten kostnad eller gi deg full refusjon eller en reduksjon i pris slik det er hensiktsmessig iht. dine juridiske rettigheter, hvis du gir oss varsel om at produktet er defekt innen rimelig tid etter at du har oppdaget, eller burde ha oppdaget defekten og senest innen fristen angitt i neste setning i dette avsnittet. Avhengig av om rettsmiddelet er tilgjengelig for deg kan du måtte returnere produktet til oss (med mindre vi blir enige om noen annet). Hvis en defekt vare har en levetid på inntil 2 år, må du sende ovennevnte varsel minst innen 2 år fra datoen du mottok produktet. Der en defekt vare er ment å skulle vare betydelig lenger enn 2 år, må varselet sendes innen utløp av 5 år.
•    I slike tilfeller vil vi også betale en rimelig kostnad knyttet til returporto. Be om en kopi av følgebrevet fra postkontoret for å forenkle vår behandling av refusjonen for dine kostnader for returporto. 
•    Vi vil foreta refusjonen direkte til kreditt-/debetkortet som ble brukt for å legge inn den opprinnelige ordren, straks vi har bekreftet at du har rett til refusjon for det defekte produktet. 

c. Retur av uønskede eller defekte produkter

Det er gratis å returnere! Vi sender et returskjema og en forhåndsbetalt returetikett med hver bestilling.
For å returnere bestillingen er det bare å bruke returskjemaet og returetiketten du mottok i pakken. Hvis du ikke har spart på disse dokumentene, kan du returnere produktene til følgende adresse:

The Swatch Group (Nordic) NUF
Att: Swatch ecom
Lørenveien 73D, 
0585 Oslo 
Norge 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på
e-post: e-commerce@no.swatchgroup.com
telefon: +47 22 918560

Du finner mer informasjon i salgsbetingelsene våre.

d. Resirkulering av din gamle Swatch – Forskrift om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 

•    Direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE) er nå implementert i norsk lov. Lovgivningen har som mål å få produsentene til å betale for innsamling, behandling og gjenvinning av kassert elektrisk utstyr. Regelverket innebærer også at leverandørene av slikt utstyr som butikker og Internett-forhandlere må la kundene returnere sitt kasserte utstyr uten kostnad. 

Mengden WEEE-utstyr vi kaster øker med om lag 5 % hvert år, og gjør det til den raskest voksende avfallsstrømmen i Norge. 

Mye av WEE-avfallet i Storbritannia ender opp i deponier der bly og andre toksiner kan forårsake forurensning av jord og vann. Dette kan ha skadelig virkning på naturlige habitater, fugle- og dyreliv og også folks helse.

Mange elektriske gjenstander som vi kaster, kan repareres eller gjenvinnes. Gjenvinning bidrar til å spare naturlige begrensede ressurser og reduserer også de miljømessige og helsemessige risikoene knyttet til å sende elektriske produkter til deponier. 

Distributører av nytt elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) har sin rolle å spille i arbeidet med å redusere mengden WEEE som går til deponier.

I henhold til WEEE produktforskriften skal alt elektrisk utstyr nå merkes med symbolet for elektrisk avfall (søppelkasse med kryss over). Varene er merket med dette symbolet for å vise at de ble produsert etter 13. august 2005 og skal kasseres separat fra vanlig husholdningsavfall slik at de kan gjenvinnes.

I henhold til loven har forbrukerne i Norge rett til at elektrisk utstyr blir behandlet i henhold til WEEE-regelverket. 

•    Swatch Group (Nordic) er forpliktet i henhold til dette regelverket til å tilby kundene gratis retur av deres WEEE-utstyr når de kjøper et nytt EEE-produkt fra oss.

Kundene må returnere WEEE-utstyret til oss innen 28 dager etter mottak av det de har kjøpt. 

Utstyr returneres til:

The Swatch Group (Nordic) NUF
Att: Swatch
Postboks 243 Alnabru
0614 Oslo
Norge

Sammendrag av dine viktigste juridiske rettigheter knyttet til produktene
Dette er et sammendrag av dine viktigste juridiske rettigheter. Det gjelder bestemte unntak. Du finner detaljert informasjon på Forbrukerrådets nettsted https://www.forbrukerradet.no eller ved å ringe  23 400 500.

Forbrukerkjøpsloven av 2002 sier at varer må være slik de er beskrevet, egnet til formålet og ha tilfredsstillende kvalitet og være i samsvar med kravene når det gjelder type, antall, kvalitet, andre egenskaper og emballasje slik det framgår av kontrakten. I produktets forventede levetid gir dine juridiske rettigheter deg rett til følgende, forutsatt at du reklamerer på at varen er defekt innen rimelig tid og senest:
•    inntil to år: hvis den defekte varen ikke kan forventes å ha lengre levetid enn 2 år har du rett til å få varene reparert eller erstattet, eller hvis det ikke er mulig eller for kostbart, har du rett til en prisreduksjon eller, der defekten er betydelig, heve kontrakten. 
•    inntil fem år: hvis varen kan forventes å ha lengre levetid enn 2 år, kan du ha rett til reparasjon eller erstatning av den defekte varen, eller hvis det ikke er mulig eller for kostbart, en prisreduksjon, eller, der defekten ikke er ubetydelig, å heve kontrakten.

  • Dr.Swatch Dr.Swatch
  • Satisfied or Reimbursed Satisfied or Reimbursed