"NEW GENT WHITE SILICONE STRAP" Gallery Image #1
"NEW GENT WHITE SILICONE STRAP" Gallery Image #2

NEW GENT WHITE SILICONE STRAP

สายซิลิโคน NEW GENT สีขาวด้านที่ดูสะอาด และมีรสนิยมนี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ไร้กาลเวลาอย่างแท้จริง โดยมาพร้อมกับหัวเข็มขัดรัดสายและห่วงเก็บสายสีขาว

ACSUOW701
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า