นาฬิกาออโตเมติก SISTEM 51 | Swatch® ประเทศไทย

SISTEM51

นาฬิกาออโตเมติกจาก Swatch ด้วยนวัตกรรมชิ้นส่วนเพียง 51 ชิ้น สำรองกำลังลานสูงสุด 90 ชั่วโมง นี่คือเรือนเวลาที่ปฏิวัติวงการกลไกนาฬิกา

นาฬิกาออโตเมติกจาก Swatch ด้วยนวัตกรรมชิ้นส่วนเพียง 51 ชิ้น สำรองกำลังลานสูงสุด 90 ชั่วโมง นี่คือเรือนเวลาที่ปฏิวัติวงการกลไกนาฬิกา