นโยบายการใช้คุกกี้ พิกเซลและโซเชียลปลั๊ก-อิน 

เกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ พิกเซลและโซเชียลปลั๊ก-อิน

นี่เป็นนโยบายการใช้คุกกี้ พิกเซลและโซเชียลปลั๊ก-อิน (“นโยบายการใช้คุกกี้”) ของบริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ตึกออลซีซั่นส์เพลส ชั้นจีและชั้น 4 ห้อง 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย (“สวอท์ช”, “เรา”, “เรา”, “ของเรา”) สวอท์ชเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ของนโยบายการใช้คุกกี้นี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ พิกเซลและโซเชียลปลั๊ก-อินของเราในการเชื่อมต่อกับการใช้และการสื่อสารระหว่างกันกับเว็บไซต์นี้หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นใดที่เราเป็นผู้ดูแล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโซเชียลมีเดียของเราและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของเรา (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาในการเชื่อมต่อกับการใช้และการสื่อสารระหว่างกันของท่านกับเว็บไซต์นี้ กรุณาดู นโยบายความเป็นส่วนตัว.

เราจะลงประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำกับนโยบายการใช้คุกกี้ของเราบนเว็บไซต์นี้หรือถ่ายทอดแก่ท่านโดยทางอีเมล์

ปัจจุบัน นโยบายการใช้คุกกี้ประกาศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

คุกกี้คืออะไร คุกกี้ประเภทใดที่เราใช้ประมวลผล และท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานได้อย่างไร?

คุกกี้เป็นข้อมูลชิ้นเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์หนึ่งและเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้โดยเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้กำลังค้นดู คุกกี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เป็นกลไกที่ไว้วางใจได้สำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อจดจำข้อมูลที่จำสถานะการเชื่อมต่อได้ (เช่น รายการต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้าไปในตะกร้าสินค้า) หรือเพื่อบันทึกกิจกรรมในการค้นดูของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงการกดปุ่มที่เจาะจง การล็อกอินหรือการบันทึกหน้าต่าง ๆ ที่เยี่ยมชมในอดีต) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำข้อมูลที่กำหนดเองที่ผู้ใช้เคยป้อนเข้าไปจากเขตข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสผ่านและหมายเลขบัตรเครดิต

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ มากมาย เรายังใช้คุกกี้เองอีกด้วย คุกกี้ที่แตกต่างกันนอกจากจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีอายุที่แตกต่างกันอีกด้วย อายุของคุกกี้กำหนดระยะเวลาที่คุกกี้จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนที่จะลบตัวเองทิ้ง

เบราเซอร์ต่าง ๆ อาจยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่อนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้ เมนูช่วยเหลือบนเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านให้เข้ากับคุกกี้ วิธีการกำหนดให้เบราเซอร์แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับคุกกี้ใหม่และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ที่ท่านยอมรับก่อนหน้านี้ถ้าท่านประสงค์ที่จะทำเช่นนั้น ในการค้นหาวิธีการจัดการกับคุกกี้บนเบราเซอร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ กรุณาไปที่ลิงก์ต่าง ๆ ที่ให้ไว้ต่อไปนี้

อีกทั้งเรายังให้โอกาสแก่ท่านเพื่อจัดการการใช้คุกกี้บางประเภทบนเว็บไซต์ได้โดยตรงโดยการทำตั้งค่าตามตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • แบนเนอร์คุกกี้ในการเยี่ยมชมครั้งแรกของท่านที่อนุญาตให้ทำการจัดการคุกกี้บางประเภท
 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ทำขึ้นสำหรับการจัดการคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้โดยเฉพาะที่อนุญาตให้ทำการจัดการคุกกี้บางประเภท
 • หน้าย่อยที่ทำขึ้นสำหรับการจัดการคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้โดยเฉพาะที่อนุญาตให้ทำการจัดการคุกกี้บางประเภทหรือ
 • อินเตอร์แอคทีฟออพชั่น เช่น ปุ่มต่าง ๆ ที่รวมประสานเข้ากับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามต่อไปนี้เพื่อเลือกตั้งค่าตัวเลือกสำหรับคุกกี้เพื่อการโฆษณา

นอกเหนือจากออพชั่นต่าง ๆ ที่ให้ไว้ข้างต้น ท่านยังสามารถดูเว็บไซต์ของบุคคลที่สามต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อการตั้งค่าคุกกี้เพื่อการโฆษณา

ในการจำแนก จัดการและติดตามคุกกี้ที่มีการเปิดใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถติดตั้งตัวติดตามคุกกี้ ตัวอย่างเช่น ส่วนขยายการควบคุมความเป็นส่วนตัว  Ghostery add-on.

บนเว็บไซต์นี้ เราสามารถใช้คุกกี้ต่อไปนี้ แคตตาล็อกคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ แต่ไม่ใช้สปายแวร์ สำหรับจุดประสงค์ที่บ่งชี้และ (ถ้าใช้) ที่ได้รับการจัดวางระบบโดยหรือด้วยความช่วยเหลือของหุ้นส่วนที่ระบุ ดังนี้

คุกกี้เชิงวิเคราะห์
  

เราสามารถไว้วางใจใน Google Analytics ซึ่งเป็นการบริการที่ให้โดย Google, Inc. (“Google”) เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่สร้างโดย Google Analytics เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ของ Google และจะได้รับการโอนและเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ก่อนการโอนดังกล่าว จะทำการปิดบังชื่อโดยการนำแปดตัวสุดท้ายของที่อยู่ IP ของท่านออก หลังจากนั้น Google จะประมวลผลในนามของเราเพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อรวบรวมรายงานต่าง ๆ บนกิจกรรมบนเว็บไซต์และให้การบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของท่านกับข้อมูลอื่นใดที่ถือครองโดย Google อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าท่านเปิดใช้งาน Google เพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต์ของท่านและประวัติการค้นดูแอพพลิเคชั่นด้วยบัญชี Google และท่านให้อนุญาตแก่ Google เพื่อใช้ข้อมูลของบัญชี Google ของท่านเพื่อทำให้โฆษณาเป็นส่วนตัว Google อาจเชื่อมโยงคุกกี้เชิงวิเคราะห์และข้อมูลที่รวบรวมด้วยคุกกี้ดังกล่าวกับข้อมูลจากบัญชี Google ของท่าน ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านตามนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ท่านสามารถเลือกออกมาจากการข้อมูลการใช้ที่รวบรวมไว้ของท่าน (ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) และการประมวลผลโดยการ ดาวน์โหลดและการติดตั้งส่วนขยาย ที่เพิ่มเข้าไปสำหรับเว็บเบราเซอร์ปัจจุบันของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านโดย Google กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Googles. คุกกี้เชิงวิเคราะห์ของ Google ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ ได้แก่

 • _ga: คุกกี้นี้มีค่าเฉพาะเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และมีอายุ 2 ปี
 • _gid: คุกกี้นี้มีค่าเฉพาะเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และมีอายุ 24 ชั่วโมง
 • _gat: คุกกี้นี้ใช้เพื่อบีบคำร้องขอต่าง ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์และมีอายุ 10 นาที

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (พีอาร์ซี) เราสามารถใช้การบริการ Site Monitor ที่ให้โดยเมียวเจิน แอลทีดี. ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (“เมียวเจิน”) แทนการใช้ Google Analytics สำหรับจุดประสงค์เดียวกันและภายใตข้อจำกัดเดียวกันแต่ด้วยเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการเลือกการใช้ Site Monitor ออกมาบนเบราเซอร์ของท่าน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์การจัดการการเลือกออกมาของ Miaozhen .

นอกจากนี้ เราอาจทำการใช้ Yandex Metrica ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้โดยบริษัท ยานเด็กซ์ แอลแอลซี รัสเซีย (“Yandex”) เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่สร้างโดย Yandex Metrica เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Yandex และจะได้รับการถ่ายโอนและเก็บโดย Yandex บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ในรัสเซีย เนเธอร์แลนด์หรือฟินแลนด์ประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมายท้องถิ่น ก่อนการโอนดังกล่าว จะทำการปิดบังตัวตนโดยการนำแปดตัวสุดท้ายของที่อยู่ IP ของท่านออก หลังจากนั้น Yandex จะประมวลผลในนามของเราเพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อรวบรวมรายงานต่าง ๆ บนกิจกรรมบนเว็บไซต์และให้การบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต Yandex จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของท่านกับข้อมูลอื่นใดที่ถือครองโดย Yandex ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านตามนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ท่านสามารถเลือกออกมาจากการข้อมูลการใช้ที่รวบรวมไว้ของท่าน (ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) และการประมวลผลโดยการ ดาวน์โหลดและการติดตั้งส่วนขยาย ที่เพิ่มเข้าไปสำหรับเว็บเบราเซอร์ปัจจุบันของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านโดย Yandex กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์  Yandex.

คุกกี้เพื่อการโฆษณา    
  

คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เราส่งมอบโฆษณาที่สั่งทำพิเศษให้แก่ท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยยึดตามความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และการบริการของเราที่ปรากฏในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวท่าน ข้อมูลทั้งหมดไม่ระบุชื่อ

เว็บไซต์ของเราอาจใช้เทคโนโลยีการโฆษณา ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายใหม่หรือการทำการตลาดใหม่ที่ให้โดยบุคคลที่สามโดยยึดตามความสนใจ (“ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) เช่น

 • Criteo SA, ปารีส ประเทศฝรั่งเศส http://www.criteo.com (“คริทีโอ”),
 • DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, กอร์ดอนเฮาส์ ถนนแบร์โรว์ ดับลิน 4 ประเทศไอร์แลนด์ www.doubleclickbygoogle.com (“ดับเบิลคลิก”) และ
 • Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., เลขที่ 1600 แอมฟิเธียเตอร์ปาร์คเวย์ เมาน์เทนวิว ซีเอ 94043 สหรัฐอเมริกา
 • Facebook Ireland Limited, เลขที่ 4 แกรนด์คาแนลสแควร์ ดับลิน 2 ประเทศไอร์แลนด์ 
 • Instagram LLC, เลขที่ 1601 ถนนวิลโลว์ เมนโลว์ปาร์ค ซีเอ 94025 
 • Snapchat: Snap Group Limited, เลขที่ 7-11 ถนนเลกซิงตัน ลอนดอน ดับเบิลยู1เอฟ 9เอเอฟ สหราชอาณาจักร
 • Amazon: เลขที่ 60 ฮอลบอร์น เวียดัคต์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อีซี1เอ 2เอฟดี สหราชอาณาจักร 
 • Adform A/S, โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
 • Linkedin Corporation, เลขที่ 599 ถนนเอ็นมาธิลดา ซันนีวาล ซีเอ 94085 สหรัฐอเมริกา  
 • Pinterest, EMEA, ที่อยู่สำนักงานใหญ่ บล็อก 1 แคลนวิลเลียมคอร์ท เมานท์สตรีทโลเวอร์ แกรนด์คาแนล ดับลิน 2 ประเทศไอร์แลนด์ 

เพื่อวิเคราะห์การนำทางของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยยึดตามที่กล่าวมา เราสามารถเข้าถึงท่านได้ด้วยโฆษณาที่ทำให้เป็นส่วนตัว สำหรับจุดประสงค์นี้ คุกกี้ได้รับการเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือเราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ทำให้เป็นส่วนตัวใด ๆ นอกจากข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเท่านั้น การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกประการ ตัวอย่างเช่น ด้วยข้อมูลดังกล่าว เราสามารถเข้าถึงท่านได้ด้วยการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งทำขึ้นเฉพาะตัวตามความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น หลังจากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เทคโนโลยีนี้อาจแสดงข้อมูลเพิ่มขึ้นแก่ท่านในภายหลังในรูปแบบของโฆษณาในขณะที่ท่านกำลังท่องไปบนเว็บไซต์อื่น เป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีนี้คือเพื่อปรับข้อมูลที่มีให้เข้ากับความสนใจของท่านให้มากที่สุดและให้ท่านได้รับความรู้จากประสบการณ์ออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านไม่ให้เก็บคุกกี้ดังกล่าวและลบคุกกี้ที่เก็บไว้แล้วได้ ท่านสามารถพบฟังก์ชั่นการเลือกออกมาของผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้โดยการไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้ต่อไปนี้

ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างขึ้นโดยการใช้ฟีเจอร์โฆษณาเชิงวิเคราะห์ของ Google อาจได้รับการนำมาใช้สำหรับการรายงานสถิติประชากรและความสนใจรวมถึงการรายงานจำนวนครั้งการแสดงผลของโฆษณาของเครือข่าย

พิกเซลและโซเชียลปลัก-อิน คืออะไร เราใช้ข้อมูลใดบ้าง และท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้อย่างไร?

นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่อนุญาตให้เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเสนอประสบการณ์ผ่านเว็บที่ทำขึ้นเฉพาะตัวและเชื่อมต่อกันมากขึ้นแก่ท่าน เช่น โดยการเสนอโฆษณาแก่ท่านบนช่องโซเชียลมีเดียของท่านที่เกี่ยวข้องกับท่านมาก หรือโดยอนุญาตให้ท่านแบ่งปันประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ของเราผ่านโซเชียลมีเดีย ดังนั้น เราจึงใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 • Facebook pixels. เฟซบุ๊กพิกเซลคือหน่วยขนาดเล็กของซอฟต์แวร์และเป็น “จุด” ที่มีขนาดพิกเซลแทบจะมองไม่เห้นบนเว็บไซต์ของเราที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเยี่ยมชมของท่านไปยังเว็บไซต์ของเราและ Facebook เมื่อพิกเซลถ่ายข้อมูล Facebook จะวางคุกกี้ที่เรียกว่า “fr” บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ Facebook ให้โฆษณาที่ทำให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่ท่าน อีกทั้งเพื่อวัดและปรับปรุงโฆษณาอีกด้วย คุกกี้นี้มีอายุ 90 วัน ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของ Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/policies/cookies/ โปรดทราบว่าเมื่อคุกกี้ “fr” ได้รับการวาง Facebook จะสามารถติดตามพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตของท่านไปทั่วเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้พิกเซลของ Facebook หรือโซเชียลปลั๊ก-อินของ Facebook
 • Social plugins. โซเชียลปลั๊ก-อิน คือหน่วยขนาดเล็กของซอฟต์แวร์ที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเยี่ยมชมของท่านไปยังเว็บไซต์ของเราและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โซเชียลปลั๊ก-อินจะแจ้งให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามทราบว่าท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและสามารถทำให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้รับคุกกี้ที่วางไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนแล้ว เราใช้โซเชียลปลั๊ก-อินของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

กรุณากดบน URL ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊ก-อินของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว โปรดทราบว่าเราไม่มีอำนาจในการควบคุมวิธีการทำงานของโซเชียลปลั๊ก-อินเหล่านี้ ข้อมูลที่รวบรวมหรือสิ่งที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามทำกับข้อมูลนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมผ่านโซเชียลปลั๊ก-อินของพวกเขา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว

เราใช้เกณฑ์อะไรในการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวม?

สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่วางไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้นี้ (แต่ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดและคุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์) เราจะขอความยินยอมของท่าน

เราประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมเป็นเวลานานเท่าไหร่?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผลนานที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้บรรยายไว้ข้างต้นหรือจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเพิกถอนความยินยอมของท่านสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เราหรือบุคคลที่สามอื่นใดมีสิทธิประโยชน์ติดพันในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถระบุตัวตนได้หรือเมื่อมีภาระหน้าที่ทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของศาลหรือของฝ่ายปกครองที่ขัดขวางเราไม่ให้ไม่ระบุตัวตน.

ใครมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าว? 

ท่านเข้าใจว่าการใช้คุกกี้เชิงวิเคราะห์รวมถึงโซเชียลมีเดียของเราอาจบอกเป็นนัยว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามของคุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องไปในอินเทอร์เน็ตของท่าน เราอ้างอิงข้อมูลที่ให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราไว้วางใจในผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น บริษัทเว็บโฮสติ้งต่าง ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราและเพื่อให้เว็บไซต์ดังกล่าวแก่ท่าน

เราเปิดเผยและโอนข้อมูลที่รวบรวมให้แก่ใคร?

สำหรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ตามที่อธิบายไปโดยหรือด้วยความช่วยเหลือของหุ้นส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่สามต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศที่ไม่ถือว่าให้ระดับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอโดยหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปหรือคณะกรรมาธิการปกป้องข้อมูลและข้อมูลของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ไม่ถือว่าให้ระดับดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว เรารับรองการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เหมาะสมหรือที่สมควรโดยการให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางสัญญาตามมาตรฐานที่ใช้ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้องหรือโดยการไว้วางใจในความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น การรับรองตัวเอง ที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอสำเนาภาระหน้าที่ทางสัญญาและความคุ้มครองอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ (กรุณาดูหมวดที่ 9 ข้างล่างนี้) 

สิทธิของท่านมีอะไรบ้าง?

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • ร้องขอในการเข้าถึงและการแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล
 • ร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับจุดประสงค์ในการตลาดทางตรง
 • ร้องขอเพื่อให้ได้ไฟล์ดิจิทัลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล แก่ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ท่านแต่งตั้ง (สิทธิในการได้รับและถ่ายโอนข้อมูล)
 • ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมของท่านที่อนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับจุดประสงค์ที่บ่งชี้ได้ตลอดเวลา
 • เพื่อใช้สิทธิต่าง ๆ ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อเราตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
 • ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในเขตอำนาจศาลของท่าน
ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?

ที่อยู่ไปรษณีย์: 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ตึกออลซีซั่นส์เพลส ชั้นจีและชั้น 4 ห้อง 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0)2 610 0200
ที่อยู่อีเมล์: connect@swatch.co.th
 

 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
 • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า