โคดี้ชื่นชอบการเล่นสกีบนทางชัน

สำหรับนักบุกเบิกอย่างโคดี้ นาฬิกาที่สมบูรณ์แบบมีเพียง BIG BOLD เท่านั้น: Swatch ผลิตขึ้นเพื่อคนที่เดินตาม "เส้นทาง" ในชีวิตของตนเอง