Swatch X You – Château De Versailles

เราได้รังสรรค์นาฬิกา Swatch X You สามดีไซน์ที่ถ่ายทอดความหรูหรา ตระการตาของ Château de Versailles อันงดงามเพื่อฉลองวาระครบรอบ 400 ปี ออกแบบนาฬิกาของคุณเองด้วยลวดลายแห่งประวัติศาสตร์ สวนที่ตระการตา และสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์

วางจำหน่ายทางออนไลน์เท่านั้น

ซื้อนาฬิกาดีไซน์ READY-TO-WEAR

สัมผัสมนต์เสน่ห์ที่สมบูรณ์แบบของ Château de Versailles ในนาฬิกา Swatch ดีไซน์ ready-to-wear ทั้งสามรุ่นจากแคนวาส Château de Versailles Swatch X You ทั้งสามดีไซน์ เลือกนาฬิกาที่ถ่ายทอดความเป็นราชนิกุลในตัวคุณ และปกครองอย่างมีสไตล์

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ SWATCH X YOU
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ SWATCH X YOU