OLYMPIC 2012 BROWN

GZ266

  • OLYMPIC 2012 BROWN
  • OLYMPIC 2012 BROWN
  • OLYMPIC 2012 BROWN
  • OLYMPIC 2012 BROWN

ข้อมูลสินค้า

OLYMPIC 2012 BROWN

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2012
สี
Brown
อ้างอิง
GZ266