Ταχυδρομική διεύθυνση

22 Τσιμισκή 22α
Θεσσαλονίκη Kendriki Makedonia / Central Makedonien 546 24 Θεσσαλονίκη