Ταχυδρομική διεύθυνση

22 Tsimiski
Thessaloniki 546 24 Thessaloniki