Δήλωση Χρήσης Cookies, Εικονοστοιχείων (Pixels) και Πρόσθετων Προγραμμάτων (Plug-ins) Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης

1.   Σχετικά με την παρούσα Δήλωση Χρήσης Cookies, Pixels και Plug-ins Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης

1.1. Η παρούσα αποτελεί τη δήλωση χρήσης cookies, εικονοστοιχείων (pixels) και πρόσθετων προγραμμάτων (plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης («Δήλωση Χρήσης») της "The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία", οδός Βεϊκου 59, ΤΚ 11742, Αθήνα, Ελλάδα  («Swatch», «εμείς», «μας», «δικός μας»).Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Χρήσης  η  Swatch Group (Greece) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

1.2. H παρούσα Δήλωση Χρήσης παρέχει πληροφορίες για την εκ μέρους μας χρήση  cookies, εικονοστοιχείων (pixels) και πρόσθετων προγραμμάτων (plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη δική σας χρήση και αλληλεπίδραση με τον παρόντα Ιστότοπο ή και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή παρουσία υπό τη διαχείρισή μας, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της παρουσίας μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις εφαρμογές μας (στο εξής καλούμενα συλλογικά ως «Ιστότοπος»). Για πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκτήθηκαν σε σχέση με τη δική σας χρήση και αλληλεπίδραση με αυτόν τον Ιστότοπο,  δείτε  τη Δήλωση Απορρήτου μας.

1.3. Τυχόν αλλαγές που μπορεί να πραγματοποιηθούν  στην παρούσα Δήλωση Χρήσης Cookies θα δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή θα σας γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

1.4. Η ισχύουσα Δήλωση Χρήσης φέρει ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 2019.

2.    Τι είναι τα cookies, ποια χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (opt-out);

2.1. Το cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται από τον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη στον υπολογιστή του χρήστη ή τη συσκευή κινητού κατά την περιήγηση του χρήστη. Τα cookies σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν έναν αξιόπιστο μηχανισμό αποθήκευσης πληροφοριών κατάστασης για τους ιστότοπους (όπως, για παράδειγμα, αντικειμένων που προστίθενται στο καλάθι αγορών) ή καταγραφής της δραστηριότητας περιήγησης του χρήστη (συμπεριλαμβανομένων της επιλογής συγκεκριμένων κουμπιών, σύνδεσης ή καταγραφής των σελίδων που ο χρήστης επισκέφθηκε στο παρελθόν). Μπορούν, επιπλέον, να χρησιμοποιηθούν για την απομνημόνευση τμήματος πληροφοριών, τις οποίες ο χρήστης είχε προηγουμένως εισάγει σε πεδία ηλεκτρονικών φορμών, όπως ονόματα, διευθύνσεις, κωδικοί και αριθμοί πιστωτικών καρτών.

2.2. Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε κι εμείς cookies στον δικό μας. Διαφορετικές κατηγορίες cookies έχουν διαφορετικούς σκοπούς, αλλά και διαφορετικά διάρκεια ισχύος. Η διάρκεια ισχύος ενός cookie καθορίζει τη διάρκεια παραμονής ενός cookie στον υπολογιστή σας προτού αυτό διαγραφεί αυτομάτως.

2.3. Οι φυλλομετρητές (browsers) ενδέχεται να αποδέχονται ή να απορρίπτουν cookies αυτόματα, αλλά να σας επιτρέπουν παράλληλα να τροποποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις. Τα μενού βοήθειας στους περισσότερους φυλλομετρητές (browsers) θα σας δώσουν οδηγίες για το πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας  σχετικά με τα cookies, πώς να ορίσετε τη λήψη ειδοποιήσεων από τον φυλλομετρητή (browser)σας όταν λαμβάνετε ένα καινούριο cookie [και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies στο σύνολό τους]. Μπορείτε επίσης, εφόσον το επιθυμείτε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε cookies που είχατε αποδεχτεί σε προγενέστερο χρόνο. Για να δείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies στους κάτωθι φυλλομετρητές (browsers), επιλέξτε τον παρεχόμενο σύνδεσμο:

2.4. Περαιτέρω, μπορούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε άμεσα τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών cookies στον παρόντα Ιστότοπο προβαίνοντας στις αντίστοιχες επιλογές και ορίζοντας:

 •  Ένα σήμα προειδοποίησης για cookies κατά την πρώτη σας επίσκεψη, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών cookies.
 •  Ένα σύνδεσμο προς τρίτο ιστότοπο, επιφορτισμένο με τη διαχείριση των cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο, ο οποίος επιτρέπει τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών cookies.
 • Μια υποσελίδα επιφορτισμένη με τη διαχείριση των cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών cookies. Ή
 • διαδραστικές δυνατότητες, για παράδειγμα κουμπιά ενσωματωμένα στην παρούσα Δήλωση Χρήσης, τα οποία επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών cookies.

2.5. Πέραν των παραπάνω επιλογών, μπορείτε να ανατρέξετε στους ακόλουθους ιστοτόπους τρίτων, προκειμένου να απενεργοποιήσετε διαφημιστικά cookies που :

2.6. Για την περαιτέρω αναγνώριση, διαχείριση και εντοπισμό των ενεργοποιημένων cookies στον παρόντα Ιστότοπο, περιλαμβανομένων των cookies που εγκαθιστούν τρίτοι, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν ανιχνευτή cookie, για παράδειγμα το Ghostery add-on .

2.7. Στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα cookies, κατηγορίες cookies και λοιπές τεχνολογίες, όχι όμως κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware), για τους ενδεδειγμένους σκοπούς, κατά περίπτωση δε όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί από τους υποδεικνυόμενους συνεργάτες ή με τη συνδρομή αυτών:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies. Πρόκειται για cookies που απαιτούνται αφενός για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και αφετέρου για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που αιτείται ο χρήστης. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που επιτρέπουν τη σύνδεση σε ασφαλείς περιοχές του Ιστοτόπου.
 • Cookies λειτουργικότητας. Πρόκειται για cookies που καταγράφουν πληροφορίες για τις επιλογές που κάνετε στον Ιστότοπο, όπως το όνομα χρήστη, η γλώσσα ή η περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.
 • Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για cookies που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο του Ιστοτόπου με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram). Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο σε αυτά τα cookies, καθώς αυτά τίθενται από τις ίδιες τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, σας παραπέμπουμε στην 3η ενότητα της παρούσας αναφορικά με τα εικονοστοιχεία (pixels) και τα πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Cookies ανάλυσης

Πρόκειται για cookies που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες για τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, για παράδειγμα με την καταμέτρηση των επισκεπτών και τον τρόπο που αυτοί περιηγούνται στον Ιστότοπο. Τα cookies αυτά καταγράφουν την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, τις σελίδες που επισκεφθήκατε και τους συνδέσμους που επιλέξατε. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Το σύνολο των πληροφοριών είναι ανώνυμο. Η μεθοδολογία αυτή μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Ιστοτόπου.

Ενδέχεται να βασιστούμε στη Google Analytics, μια υπηρεσία που παρέχεται από τη Google, Inc. ('Google'), προκειμένου να αναλύσουμε τον τρόπο που κάνετε χρήση του Ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που εξάγονται από τη Google Analytics υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου και χρήσης cookie της Google, ενώ διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από τη Gοogle σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Πριν από τη διαβίβασή τους, καθίστανται ανώνυμες με την αφαίρεση της τελευταίας οκτάδας της διεύθυνσης IP του χρήστη. Στη συνέχεια η Google προβαίνει στην επεξεργασία των πληροφοριών για λογαριασμό μας, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση του Ιστοτόπου από το χρήστη, να συντάξει αναφορές για τη δραστηριότητα που εμφανίζει ο Ιστότοπος και να παράσχει λοιπές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν συνδέει τη διεύθυνση IP του χρήστη με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα βρίσκονται στην κατοχή της. Λάβετε υπόψη σας, ωστόσο, ότι, εφόσον έχετε επιτρέψει στη Google να συσχετίζει το ιστορικό της περιήγησής σας στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές σας με το λογαριασμό σας στη Google και έχετε δώσει άδεια στη Google να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του λογαριασμού σας με σκοπό την εξατομίκευση των διαφημίσεων, ενδέχεται η Google να συνδέσει τα cookies ανάλυσης και τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών με τις πληροφορίες από τον Google λογαριασμό σας. Έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη χρήση των cookies για τους προαναφερθέντες σκοπούς μέσω της ανάλογης ρύθμισης του περιηγητή σας· σε αυτή την περίπτωση, εντούτοις, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να κάνετε χρήση όλων των λειτουργικών δυνατοτήτων του Ιστοτόπου. Επιπλέον, με τη λήψη και εγκατάσταση του αντίστοιχου add-on για τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (opt-out) στη συλλογή των δεδομένων χρήσης σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙP του χρήστη) και της επεξεργασίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από τη Google, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Google . Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον Ιστότοπο είναι:

_ga: αυτό το cookie περιλαμβάνει μία μοναδική τιμή για το διαχωρισμό μεταξύ των επισκεπτών του ιστοτόπου και η διάρκεια ισχύος του είναι 2 έτη.
_gid: αυτό το cookie περιλαμβάνει μία μοναδική τιμή για το διαχωρισμό μεταξύ των επισκεπτών του ιστοτόπου και η διάρκεια ισχύος του είναι 24 ώρες
_gat: αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του αριθμού των αιτημάτων στον εξυπηρετητή και η διάρκεια ισχύος του είναι 10 λεπτά.

Για τους επισκέπτες που εισέρχονται στον Ιστότοπό μας από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ), ενδέχεται να κάνουμε χρήση της υπηρεσίας Site Monitor που παρέχεται από την εταιρεία Miaozhen Ltd., Πεκίνο, ΛΔΚ, ('Miaozhen') αντί της υπηρεσίας Google Analytics για τους ίδιους σκοπούς και με τους ίδιους περιορισμούς, με τη χρήση, ωστόσο, εξυπηρετητών στην Κίνα. Για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης (opt-out) στη χρήσης του Site Monitor στον φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο διαχείρισης άσκησης δικαιωμάτων εναντίωσης (opt-out) της Miaozhen .

Ενδέχεται, επίσης, να κάνουμε χρήση της Yandex Metrica, μίας υπηρεσίας που παρέχεται από την εταιρεία YANDEX LLC, Ρωσία ('Yandex'), για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου εκ μέρους σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από τη Yandex Metrica υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Yandex και διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από τη Yandex σε εξυπηρετητές είτε στη Ρωσία, είτε στις Κάτω Χώρες ή τη Φινλανδία, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία. Πριν από τη διαβίβασή τους καθίστανται ανώνυμες με την αφαίρεση τμήματος της διεύθυνσης IP του χρήστη. Στη συνέχεια, η Yandex προβαίνει στην επεξεργασία των πληροφοριών για λογαριασμό μας, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου από το χρήστη, να συντάξει αναφορές για τη δραστηριότητα που εμφανίζει ο ιστότοπος και να παράσχει λοιπές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου. Η Yandex δεν συνδέει τη διεύθυνση IP του χρήστη με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της. Έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη χρήση των cookies για τους προαναφερθέντες σκοπούς μέσω της ανάλογης ρύθμισης του περιηγητή σας· σε αυτή την περίπτωση, εντούτοις, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να κάνετε χρήση όλων των λειτουργικών δυνατοτήτων του Ιστοτόπου. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (opt-out) στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων χρήσης σας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP μέσω λήψης και εγκατάστασης του add-on στον φυλλομετρητή ιστού (web browser). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από τη Yandex, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Yandex.

Cookies Διαφήμισης

Πρόκειται για cookies που μας επιτρέπουν την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε ιστοτόπους τρίτων, προσαρμοσμένες στο χρήστη με βάση τα ενδιαφέροντά του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως αυτά αποτυπώνονται κατά την επίσκεψή σας στον Iστότοπό μας. Τα cookies διαφήμισης δεν συλλέγουν δεδομένα που σας ταυτοποιούν. Το σύνολο των δεδομένων είναι ανώνυμο.

Στον Ιστότοπό μας ενδέχεται να προβαίνουμε σε διαφήμιση βασιζόμενη στα ενδιαφέροντα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών επαναστόχευσης και εμπορικής επαναπροώθησης που παρέχονται από τρίτους («Τρίτοι Πάροχοι»), όπως οι:

 • Criteo SA, Παρίσι, Γαλλία, www.criteo.com ('Criteo'),
 • DoubleClick, θυγατρική της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία,www.doubleclickbygoogle.com , ('DoubleClick'), και
 • Google Analytics Advertising Features, υπηρεσία της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
 • Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Amazon: 60 Holborn Viaduct, Λονδίνο,Αγγλία EC1A 2FD UK
 • Adform A/S , Κοπεγχάγη, Δανία
 • Linkedin Corporation, 599 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085, ΗΠΑ
 • Pinterest, EMEA HQ Address, Block I, Clanwilliam Court, Mount Street Lower, Grand Canal, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία

για να αναλύσουμε την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας. Στηριζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα είμαστε σε θέση να σας προσεγγίζουμε με εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για το σκοπό αυτό, cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας, ούτε εμείς, ούτε οι Τρίτοι Πάροχοι συλλέγουμε εξατομικευμένα δεδομένα, παρά μόνο ανώνυμα δεδομένα. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Χάρη σε αυτά τα δεδομένα μπορούμε για παράδειγμα να σας προσεγγίζουμε με διαφημίσεις σε ιστοτόπους τρίτων, οι οποίες είναι εξατομικευμένες με βάση το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα μας, π.χ. μετά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας και την εκ μέρους σας εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία συγκεκριμένη σειρά προϊόντων, η ίδια τεχνολογία μπορεί αργότερα να σας εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες με τη μορφή διαφημίσεων, ενώ περιηγείστε σε έναν άλλο ιστότοπο. Ο σκοπός της χρήσης αυτής της τεχνολογίας είναι να προσαρμόσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαθέσιμες πληροφορίες στα ενδιαφέροντά σας και να καταστήσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία όσο το δυνατόν πιο ενημερωτική. Μπορείτε, ωστόσο, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας ώστε να μην αποθηκεύει τα cookies αυτής της κατηγορίας και να διαγράφει τα ήδη αποθηκευμένα cookies. Στη συνέχεια θα βρείτε τις λειτουργίες άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης των Τρίτων Παρόχων, επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

 • Criteo: www.criteo.com/privacy/
 • DoubleClick: https://code.google.com/archive/p/google-opt-out-plugin/
 • Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • Facebook: https://www.facebook.com/help/164968693837950
 • Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
 • Snapchat: https://support.snapchat.com/en-GB/a/advertising-preferences
 • Amazon: https://www.amazon.com/adprefs
 • Adform : http://site.adform.com/privacy-policy/en
 • Linkedin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • Pinterest : https://policy.pinterest.com/en/cookies

Ανώνυμα δεδομένα που δημιουργούνται με τη χρήση του Google Analytics Advertising Features ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για αναφορές δημογραφικών στοιχείων και αναφορές ενδιαφερόντων, καθώς και για αναφορές διαδικτυακής επίδρασης.

 

3.   Τι είναι τα εικονοστοιχεία (pixels) και τα πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ποια χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (opt-out);

Στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε, επιπλέον, και άλλες τεχνολογίες που επιτρέπουν σε εμάς και σε Τρίτους Παρόχους να σας προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη και ευχάριστη διαδικτυακή εμπειρία, π.χ. προσφέροντάς σας διαφημίσεις στα κανάλια σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες είναι περισσότερο σχετικές με εσάς ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στον Ιστότοπό μας. Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες τεχνολογίες:

 • Τα εικονοστοιχεία (pixels) του Facebook. Τα pixels του Facebook είναι μικρά τμήματα λογισμικού και αποτελούν στον Ιστότοπό μας σχεδόν αόρατες «κουκίδες» στο μέγεθος ενός εικονοστοιχείου (pixel) που δημιουργούν έναν σύνδεσμο μεταξύ της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας και του Facebook. Μόλις το pixel φορτωθεί, το Facebook τοποθετεί το επονομαζόμενο cookie-“fr” στον υπολογιστή σας, το οποίο βοηθάει το Facebook να σας παρέχει πιο εξατομικευμένες διαφημίσεις, αλλά και ταυτόχρονα να μετράει και να βελτιώνει τις διαφημίσεις. Το διάστημα ισχύος αυτού του cookie είναι 90 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies του Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Λάβετε υπόψη σας ότι όταν τοποθετείται το cookie-“fr”, το Facebook μπορεί να παρακολουθεί την πλοηγική σας συμπεριφορά και σε άλλους ιστοτόπους που έχουν ενσωματώσει ένα εικονοστοιχείο (pixel) του Facebook ή το πρόσθετο πρόγραμμα (plug-in) του Facebook.
 • Πρόσθετα προγράμματα (Plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Τα πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι μικρά τμήματα λογισμικού που δημιουργούν ένα σύνδεσμο μεταξύ της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας και της πλατφόρμας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ενός Τρίτου Παρόχου. Τα πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνουν τον Τρίτο Πάροχο ότι επισκεφθήκατε τον Ιστότοπό μας και ενδέχεται να επιτρέπουν στον Τρίτο Πάροχο να λαμβάνει cookies τα οποία είχε τοποθετήσει προγενέστερα στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε τα πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης των κάτωθι Τρίτων Παρόχων:
  • Facebook (https://developers.facebook.com/docs/plugins)
  • Twitter (https://dev.twitter.com/web/overview)
  • LinkedIn (https://developer.linkedin.com/plugins)
  • Pinterest (https://help.pinterest.com/en/articles/all-about-pinterest-browser-button#Web)
  • Google (https://developers.google.com/+/web/)
  • VK (https://vk.com/dev/widgets_for_sites)
  • Weibo (http://open.weibo.com/widgets)

Επιλέξτε τα παρατιθέμενα URLs δίπλα στον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο για να μάθετε περισσότερα για τα εκάστοτε πρόσθετα προγράμματα (plug-ins). Λάβετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε οποιοδήποτε δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας αυτών των πρόσθετων προγραμμάτων (plug-ins) κοινωνικής δικτύωσης, των δεδομένων που συλλέγουν ή της χρήσης αυτών των πληροφοριών εκ μέρους των Τρίτων Παρόχων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι εκάστοτε Τρίτοι Πάροχοι χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και έχουν συλλεγεί μέσα από τα πρόσθετα προγράμματά (plug-ins) τους, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τις σχετικές πολιτικές απορρήτου.

4.   Σε ποια βάση γίνεται η εκ μέρους μας επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων;

4.1. Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην παρούσα Δήλωση Χρήσης για τα cookies, εξαιρουμένων των απολύτως απαραίτητων cookies και των cookies λειτουργικότητας, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας.

5.   Για πόσο χρονικό διάστημα γίνεται η εκ μέρους μας επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων;

5.1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν λαμβάνει χώρα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι σκοποί που περιγράφονται ανωτέρω ή μέχρι το χρονικό σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία τους, εκτός εάν εμείς ή τρίτος έχουμε υπερισχύον συμφέρον να διατηρήσουμε ταυτοποιήσιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή στην περίπτωση που υφίσταται νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή δικαστική ή διοικητική απόφαση, η οποία δεν μας επιτρέπει την ανωνυμοποίηση.

6.   Ποιος έχει πρόσβαση στα συλλεχθέντα δεδομένα;

6.1. Είναι κατανοητό ότι η χρήση εκ μέρους μας cookies ανάλυσης, καθώς και cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συνεπάγεται ότι οι Τρίτοι Πάροχοι αυτών των cookies ενδέχεται να αποκτήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με την πλοηγική σας συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που οι Τρίτοι αυτοί Πάροχοι χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα, παραπέμπουμε στις πληροφορίες που παρέχονται από τους Τρίτους αυτούς Παρόχους.

6.2. Βασιζόμαστε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως σε εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας και για την παροχή του Ιστοτόπου σε εσάς.

7.   Σε ποιον κοινολογούμε και διαβιβάζουμε τα συλλεχθέντα δεδομένα;

7.1. Για την προεκτεθείσα χρήση των cookies και των λοιπών τεχνολογιών από τους αναφερόμενους συνεργάτες ή με τη συνδρομή αυτών, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών που από τους σχετικούς ρυθμιστικούς φορείς δεν θεωρούνται ότι παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ότι δεν παρέχουν ένα τέτοιο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζουμε την αρμόζουσα ή κατάλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποχρεώνοντας τους αποδέκτες να τηρήσουν δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις διαμορφωμένες σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς ή στηριζόμενοι σε άλλες εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα σε αυτοπιστοποιήσεις, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για αντίγραφα των συμβατικών και λοιπών εγγυήσεων που ισχύουν σήμερα (δείτε τμήμα 9 κατωτέρω).

8.   Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

8.1.    Έχετε το δικαίωμα:

 • Να μας ζητήσετε πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία εκ μέρους μας.
 • Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και ειδικότερα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (opt-out) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, και
 • Να μας ζητήσετε να παρέχουμε - σε εσάς ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ορίσετε - ένα αρχείο σε ψηφιακή μορφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία εκ μέρους μας (φορητότητα δεδομένων).

8.2. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, η οποία μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους αναφερόμενους σκοπούς.

8.3.    Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω).

8.4.    Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής της δικαιοδοσίας σας.

9.   Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;        

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Ταχυδρομική διεύθυνση: "The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία", οδός Βεϊκου 59, ΤΚ 11742, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλεφωνικός αριθμός: 210 956 56 56
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@gr.swatchgroup.com