เงื่อนไขการขาย

 

1

เงื่อนไขทั่วไป

1.1

เงื่อนไขการขายนี้ใช้กับการที่เราขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ให้แก่ท่าน กรุณาอ่านเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ โปรดเข้าใจว่าในการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ท่านได้ตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการขายต่าง ๆ เหล่านี้ ตามที่ระบุข้างใต้นี้

1.2

ท่านควรพิมพ์สำเนาของเงื่อนไขการขายเหล่านี้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

1.3

หากท่านยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ กรุณาคลิ๊กที่ปุ่ม “ยอมรับ” (“I Accept”) ซึ่งอยู่ตอนท้ายของกระบวนการสั่งซื้อ โปรดเข้าใจว่า หากท่านปฏิเสธไม่ยอมรับเงื่อนไขการขายต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ได้

1.4

 

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G, 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา” “สวอท์ช ประเทศไทย”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105540082744 โดยใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย บริษัท                      เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป จำกัด (The Swatch Group Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนที่เมืองบีล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2

สถานะของท่าน

2.1

โดยการส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านยืนยันว่า

 

2.1.1

 

ท่านมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพัน

 

2.1.2

 

ท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 

2.2

 

ถ้าหากท่านทำสัญญาในฐานะผู้บริโภค ขอเรียนว่าสัญญาระหว่างท่านกับเรา หรือเงื่อนไขการขายนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภค

3

การซื้อสินค้า กระบวนการสั่งซื้อ

3.1

การที่ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะถือว่าเป็นคำเสนอขอซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขการขายนี้

 

3.2

 

หลังจากที่ได้สั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมล์จากเราแจ้งว่าเราได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าได้มีการสนองรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว

 

3.3

 

รายการต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นมีความถูกต้อง ณ วันที่ลงเผยแพร่ แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ไม่ต้องมีการบอกกล่าว

 

3.4

 

คำสั่งซื้อต่าง ๆ จะต้องขึ้นอยู่กับการสนองรับโดยสวอท์ช ประเทศไทย และจำนวนที่มีอยู่ของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ สวอท์ช ประเทศไทยไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดของรูปภาพ

 

3.5

 

ถ้าหากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่ง เราจะส่งอีเมล์แจ้งแก่ท่านและท่านอาจเลือกที่จะรอจนกว่าจะมีสต๊อกของผลิตภัณฑ์นั้น หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น

 

3.6

 

เราจะยืนยันการสนองรับคำสั่งซื้อของท่านโดยแจ้งการยืนยันดังกล่าวทางอีเมล์ และในกรณีนี้จะเกิดเป็นสัญญาที่ผูกพันระหว่างท่านกับเรา

 

3.7

 

สัญญาดังกล่าวจะเกี่ยวข้องเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เราได้แจ้งยืนยันในคำยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น เราไม่มีข้อผูกพันที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์อื่นใดซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าจะมีการยืนยันในคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดดังกล่าว โดยทำคำยืนยันแยกต่างหาก

4

ราคาและการชำระเงิน

4.1

ราคาของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว เว้นแต่กรณีที่เห็นได้ชัดว่ามีความผิดพลาด เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ ท่านจะต้องชำระราคาตามที่แสดงไว้ (ซึ่งรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราปัจจุบัน) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่ง (ถ้าหากต้องมีค่าขนส่ง) ซึ่งจะรวมอยู่ในจำนวนเงินรวมทั้งหมดตามที่กำหนดอยู่ในคู่มือค่าใช้จ่ายในการส่งของเรา (การส่งมอบและการส่งคืน)

 

4.2

 

ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบถึงคำสั่งซื้อซึ่งเราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ท่านแล้ว

4.3

 

เว็บไซต์ของเรามีผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก และแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็มีความเป็นไปได้เสมอที่ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรานั้น อาจระบุราคาที่ไม่ถูกต้อง โดยปกติแล้วเราจะมีการตรวจสอบราคาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดส่ง ดังนั้น ในกรณีที่ราคาที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์นั้นต่ำกว่าราคาที่แจ้งในเว็บไซต์ เราจะเรียกเก็บเงินตามราคาที่ต่ำกว่าเมื่อส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน ถ้าหากราคาที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาที่เราแจ้งในเว็บไซต์ ตามปกติแล้วเป็นดุลยพินิจของเราที่จะติดต่อขอคำสั่งจากท่านก่อนการส่งผลิตภัณฑ์ หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านและแจ้งแก่ท่านถึงการปฏิเสธนั้น 

 

4.4

 

ถ้าหากว่าการเกิดข้อผิดพลาดเรื่องราคานั้นเป็นที่เห็นได้ชัดและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะผิดพลาดและท่านสามารถที่จะยอมรับได้อย่างสมเหตุผลว่าเป็นราคาที่ผิดพลาด เราไม่มีความผูกพันที่จะจัดส่งสินค้าแก่ท่านในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ในราคาต่ำกว่าราคาที่ถูกต้อง) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะภายหลังจากที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อให้แก่ท่านแล้ว

 

4.5

 

การชำระเงินอาจชำระโดยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ตามรายละเอียดในกระบวนการสั่งซื้อ เราจะแสดงราคาที่ท่านต้องชำระในคำยืนยันคำสั่งซื้อ เราจะไม่เรียกเก็บเงินในบัตรเครดิต / บัตรเดบิต จนกว่าเราจะส่งผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านสั่ง

 

4.6

 

โดยที่ผู้ถือบัตรทุกคนต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบว่าบัตรยังคงใช้ได้ และต้องอยู่ภายใต้อำนาจในการอนุมัติของผู้ออกบัตร เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตรกับบุคคลภายนอกดังกล่าวตามที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวได้ ถ้าหากผู้ออกบัตรปฏิเสธที่จะจ่ายเงินแก่เรา เราไม่ต้องรับผิดสำหรับความล่าช้าหรือการไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์

 

4.7

 

ต้องชำระเงินก่อนการส่งผลิตภัณฑ์ เราจะหักบัตรเครดิต/บัตรเดบิตสำหรับการชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เราอาจยืดเวลาการส่งผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน เราอาจยกเลิกสัญญาระหว่างเรากับท่านโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีผลโดยทันที ถ้าหากท่านไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม

5

การส่งมอบ

5.1

เราจะยืนยันวันที่จัดส่งแก่ท่าน (รวมทั้งหมายเลขในการติดตามการจัดส่ง) โดยการออกหนังสือแจ้งการจัดส่ง โดยปกติแล้วการส่งจะดำเนินการภายใน 2-7 วัน (หรืออาจนานกว่านั้น แต่ไม่เกิน 30 วัน) หลังจากวันที่สั่งซื้อ เว้นแต่ว่าจะได้มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาที่สั่งซื้อ หากผลิตภัณฑ์บางอย่างในคำสั่งซื้อของท่านจะมีให้ในเวลาที่แตกต่างกัน เราอาจให้ท่านพิจารณาเลือกรับผลิตภัณฑ์เป็นงวด ๆ

 

5.2

 

สถานที่ส่งมอบจะเป็นไปตามที่ระบุในคำยืนยันคำสั่งซื้อ เราจะจัดส่งให้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

5.3

 

ถ้าหากเราไม่สามารถส่งได้ตามวันที่ประมาณการไว้ในคำยืนยันคำสั่งซื้อและวันที่จะส่งมอบให้ได้นั้นเกิน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ เราจะติดต่อแจ้งแก่ท่านถึงวันส่งมอบที่กำหนดขึ้นใหม่ ถ้าหากท่านปฏิเสธวันส่งมอบที่กำหนดขึ้นใหม่นี้และเราไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ท่านสั่งซื้อ หรือไม่สามารถส่งมอบก่อนวันที่กำหนดกันขึ้นใหม่ (ถ้าหากได้ตกลงกันไว้) ท่านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งมอบเป็นงวด การส่งมอบทุกงวดนี้จะต้องไม่เกิน 30 วันของวันสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาที่ส่งคำสั่งซื้อ

6

การโอนกรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัย

6.1

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จะโอนไปยังท่านเมื่อเราได้รับการชำระเงินตามที่ถึงกำหนดโดยเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งค่าการจัดส่ง) หรือเมื่อได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง เราอาจนำผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ส่งให้กลับคืนมาไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนที่กรรมสิทธิ์จะถูกโอนไปถ้าหากท่านละเมิดเงื่อนไขการขายนี้

 

6.2

 

ความเสี่ยงภัยในผลิตภัณฑ์จะโอนไปยังท่านเมื่อมีการส่งมอบ ความเสี่ยงภัยที่กล่าวถึงในข้อนี้หมายถึง ความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแก่หรือเกิดจากการใช้ การจัดการ หรือการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

7

สิทธิในการยกเลิก

7.1

กรุณาแจ้งเราถึงการสูญหาย หรือเสียหาย หรือชำรุดบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์โดยทันทีหลังจากการส่งมอบหรือในทันทีที่ทราบถึงเหตุเหล่านั้น

 

7.2

 

หากท่านทำสัญญาในฐานะผู้บริโภค ท่านอาจยกเลิกสัญญาระหว่างเรากับท่านได้ไม่ว่าเหตุใดๆ ภายในเวลาไม่ช้ากว่า 7 วันหลังจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องมีภาระหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ต่อ สวอท์ช ประเทศไทย ท่านอาจแจ้งแก่เราเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้แบบฟอร์มการยกเลิกตามที่มีให้ที่นี่ กรุณาติดต่อเราทางอีเมลล์ที่ connect@swatch.co.th หรือโทร 02-610-0200 ในกรณีต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนการคืนสินค้า

 

7.3

 

สิทธิ์ในการยกเลิกไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น tailor-made หรือ นาฬิกา customized

 

7.4

 

ถ้าหากท่านยกเลิกสัญญา ท่านต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ (รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งรวมอยู่ในราคาของผลิตภัณฑ์) ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บอกเลิกสัญญาโดยต้องส่งคืนในสภาพเดิมที่ไม่มีความเสียหายและโดยค่าใช้จ่ายของท่าน ถ้าหากอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้ส่งคืนครบทั้งหมด เรามีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินจากท่านสำหรับส่วนที่ขาดไป ท่านต้องดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามสมควรจนกว่าจะได้ส่งคืน

 

7.5

 

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาระหว่างท่านกับเรา เราจะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้จ่ายให้แก่เราภายใน 15 วัน

 

7.6

 

หลังจากที่มีการยกเลิกสัญญาท่านต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์แก่เรา ณ ที่อยู่ที่ระบุในข้อ 9.6 การส่งคืนจะต้องไม่ส่งไปยังที่อื่น และ/หรือเก็บไว้ในที่อื่น กรุณาดูนโยบายการส่งมอบ/การส่งคืนที่นี่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ว่าท่านสามารถส่งคืนได้อย่างไร

 

7.7

 

รายละเอียดของสิทธิตามกฎหมายของท่านในการยกเลิกสัญญาและคำอธิบายว่าจะใช้สิทธินี้ได้อย่างไร มีระบุอยู่ในคำยืนยันคำสั่งซื้อของเรา

8

นโยบายการคืนเงินของเรา

8.1

เมื่อท่านส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้เรา โดยท่านอ้างว่าผลิตภัณฑ์มีความชำรุดบกพร่อง เราจะตรวจผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนมานั้น และแจ้งการคืนเงินแก่ท่านทางอีเมล์ภายในระยะเวลาอันสมควร เราจะคืนเงินใด ๆ ที่ได้รับมาจากท่านโดยวิธีการเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่เรา เว้นแต่ท่านได้ตกลงโดยชัดแจ้งให้ใช้วิธีอื่น โดยปกติแล้วเราจะดำเนินกระบวนการคืนเงินโดยทันทีที่เป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใดภายใน 15 วันนับจากวันที่เรายืนยันแก่ท่านทางอีเมล์ว่าท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนเนื่องจากผลิตภัณฑ์ชำรุดบกพร่อง

 

8.2

 

ผลิตภัณฑ์ที่ท่านส่งคืนเพราะความชำรุดบกพร่องนั้นจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนซึ่งรวมทั้งการคืนเงิน           ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่าน และค่าใช้จ่ายที่สมควรที่เกิดแก่ท่านในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แก่เรา

 

8.3

 

 

สัญญาที่ได้ยกเลิกภายในกำหนดระยะเวลายกเลิก 7 วันนั้น (โปรดดูข้อ 7.2 ข้างต้น) จะได้รับคืนเงินเต็มจำนวนซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์นั้นแก่ท่าน หากท่านเลือกวิธีการส่งที่มีราคาแพงกว่า เรามีสิทธิเลือกที่จะชดใช้แก่ท่านเฉพาะจำนวนเงินที่ควรจะจ่ายหากท่านเลือกวิธีการส่งที่เสนอโดยเราซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาถูกกว่าและเป็นที่ยอมรับและใช้กันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ท่านต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แก่เรา

 

8.4

 

ท่านต้องดูแลผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมจนกว่าจะได้ส่งคืน ยกตัวอย่างเช่น ถ้านาฬิกาส่งคืนศูนย์จัดเก็บของเราในสภาพที่สายนาฬิกามีความเสียหายไม่ว่าในทางใด (ไม่ใช่โดยความผิดหรือโดยความประมาทเลินเล่อของเรา) หรือไม่อยู่ในสภาพเดิม เราสงวนสิทธิปฏิเสธไม่รับคืน หรือคืนเงินให้โดยหักเงินสำหรับราคาสายนาฬิกาใหม่

9

สิทธิตามกฎหมายของท่าน การซ่อมแซมและเปลี่ยน

9.1

สรุปสิทธิตามกฎหมายของท่าน เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามสัญญา กรุณาดูข้อ 9.2 ซึ่งทำกรอบไว้สำหรับสรุปสิทธิทางกฎหมายที่สำคัญของท่านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการขายนี้ที่จะกระทบถึงสิทธิของท่าน

 

9.2

 

สรุปสิทธิตามกฎหมายที่สำคัญของท่าน

สรุปสิทธิตามกฎหมายที่สำคัญของท่านนี้อาจยังอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

●       ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

●       ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนภายใน 15 วันนับแต่วันที่หนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาได้ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 

9.3

 

การรับประกันนาฬิกา นาฬิกาทั้งหมดที่เสนอขายในเว็บไซต์นี้ มีผลประโยชน์เพิ่มเติมของบริษัท สวอท์ช จำกัด (The Swatch Ltd.) เป็นการรับประกันทั่วโลก (International Warranty) สำหรับความชำรุดบกพร่องจากวัตถุดิบหรือจากการผลิต ข้อกำหนดการรับประกันโดยสมบูรณ์อยู่ในเอกสารการรับประกันทั่วโลก ซึ่งจะให้ไปพร้อมกับนาฬิกาแต่ละเรือน การรับประกันนี้เป็นการเพิ่มเติมและไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในทางกฎหมายของท่าน

 

9.4

 

การเรียกร้องให้ชดใช้ตามการรับประกันนั้นอาจกระทำกับผู้แทนจำหน่ายสวอท์ช ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ (authorized Swatch retailer) หรือโดยการส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยัง สวอท์ช ประเทศไทย การเรียกร้องให้ชดใช้ตามการรับประกันจะต้องแนบหลักฐานการซื้อซึ่งตรวจสอบวันที่ซื้อได้ ขอเรียนว่าสำหรับการขายออนไลน์ (online sale) นั้น ใบรับประกันทั่วโลก (International Warranty Certificate) ซึ่งให้ไปพร้อมกับนาฬิกาแต่ละเรือนนั้นไม่สามารถนำมาพิสูจน์ถึงการซื้อได้ เอกสารดังต่อไปนี้สามารถนำมาพิสูจน์ถึงการซื้อได้

 

9.5

 

ต้นฉบับเอกสารการส่งมอบ

 

9.5.1

 

คำยืนยันคำสั่งซื้อ

 

9.5.2

 

สเตทเมนท์ของธนาคารหรือของบัตรเครดิต

 

9.5.3

 

ถ้าหากว่าไม่มีเอกสารพิสูจน์การซื้อ ผลิตภัณฑ์นั้นจะอยู่ภายใต้การรับประกันตามระยะเวลาที่ตรวจสอบได้

9.6

 

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ส่งคืนตามสัญญาระหว่างท่านกับเรานั้นควรส่งทางพัสดุลงทะเบียนโดยมีการทำประกันภัย โดยส่งไปที่

            บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G, 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

10

 

ความรับผิด

10.1

เราจะรับผิดชอบต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดเห็นได้ซึ่งเกิดจากเรา ถ้าหากเราละเมิดเงื่อนไขการขายเหล่านี้ เราจะรับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายที่คาดเห็นได้ซึ่งเกิดแก่ท่าน อันเป็นผลจากการที่เราผิดสัญญาหรือการที่เราละเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือตามสมควร แต่เราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่อาจคาดเห็นได้ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดเห็นได้นั้นอาจเป็นทั้งเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่าจะเกิดขึ้นหรือ ณ เวลาที่ทำสัญญากันอยู่นั้นทั้งเราและท่านทราบว่าเหตุนั้นอาจเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ท่านได้พูดคุยหรือหารือเรื่องนี้กับเราในระหว่างการซื้อขาย

 

10.2

 

เราไม่ได้ยกเว้นความรับผิดที่เรามีต่อท่าน หากการยกเว้นความรับผิดดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดดังนี้

 

10.2.1

 

สำหรับความตายหรือการบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของเรา

 

10.2.2

 

สำหรับความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์

 

10.2.3  

 

สำหรับการฉ้อโกงโดยการบิดเบือนข้อเท็จจริง

 

10.2.4  

 

สำหรับการฝ่าฝืนสิทธิตามกฎหมายของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่สรุปอยู่ในข้อ 9.2

 

10.3

 

เราไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียทางธุรกิจ ถ้าหากท่านใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพาณิชย์กรรม ธุรกิจหรือเพื่อขายต่อ เราจะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียรายได้ สูญเสียทางธุรกิจ สูญเสียกำไรหรือสูญเสียสัญญา สูญเสียการออมที่คาดการณ์ไว้ สูญเสียข้อมูล สูญเสียการจัดการ หรือเวลาทำงานใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ใช่โดยตรงหรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่องใด ๆ ไม่ว่าชนิดใดและไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดหรือไม่ (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) การผิดสัญญาหรือโดยประการอื่น แม้ว่าอาจคาดเห็นได้ก็ตาม

11

เบ็ดเตล็ด

11.1

การโอนสิทธิและหน้าที่ สัญญาระหว่างท่านกับเรานั้นผูกพันท่านกับเราและทายาทและผู้รับโอนของ  ทั้งสองฝ่าย ท่านไม่อาจโอนหรือนำสัญญาหรือสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ตามสัญญาไปเป็นหลักประกัน หรือจำหน่ายโดยประการอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งเราจะไม่ล่าช้าในการให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลสมควร) อย่างไรก็ตามท่านสามารถโอนการรับประกันทั่วโลกของบริษัท สวอท์ช (The Swatch Ltd. International Warranty) สำหรับนาฬิกานั้นได้ตามข้อกำหนดในการรับประกันดังกล่าวไปให้แก่ผู้ที่ท่านได้โอนนาฬิกาให้ และแจ้งให้เราทราบ เราอาจโอน ทำสัญญาช่วง หรือโอนหน้าที่ หรือสิทธิใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเราตามสัญญาระหว่างเรากับท่านไปให้แก่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บริษัทในเครืออื่นของบริษัท สวอท์ช กรุ๊ป จำกัด (The Swatch Group Ltd.) ทั้งนี้ การโอนหรือการทำสัญญาช่วงดังกล่าวนั้นไม่มีผลกระทบในทางลบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และต่อสิทธิของท่าน หรือการชดใช้ต่อท่านตามสัญญา

 

11.2

 

การแยกจากกันของสัญญา ถ้าส่วนใดของเงื่อนไขการขายนี้หรือสัญญาของเราถูกตีความว่าขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าโดยเหตุผลใด ให้ข้อกำหนด เงื่อนไข และบทบัญญัติที่เหลือนั้นยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับได้เต็มตามนั้นต่อไปตามขอบเขตของกฎหมาย

 

11.3

 

การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้การแจ้งหรือสื่อสารบางอย่างที่เราส่งให้แก่ท่านนั้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อใช้เว็บไซต์ของเราท่านยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารของเราทำในรูปอีเล็คโทรนิคเป็นหลัก เราอาจติดต่อกับท่านทางอีเมล์หรือแจ้งแก่ท่านโดยการโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ในทางสัญญาท่านตกลงกับการสื่อสารทางอีเล็คโทรนิคนี้และท่านรับทราบว่าสัญญา คำบอกกล่าว การแจ้งและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราส่งแก่ท่านทางอีเล็คโทรนิคนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการติดต่อสื่อสารนั้นที่ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขดังกล่าวนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่าน

 

11.4

 

คำบอกกล่าว คำบอกกล่าวทั้งหมดที่ท่านส่งถึงเรานั้นให้ส่งไปที่ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G, 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือติดต่อเรา เราอาจส่งคำบอกกล่าวแก่ท่านโดยทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งแก่เราเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือโดยวิธีใดตามที่ระบุในข้อ 11.3

 

11.5

 

เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ถ้าหากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเราต้องล่าช้าเพราะเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะติดต่อท่านในทันทีที่เป็นไปได้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบและเราจะดำเนินการเพื่อลดผลกระทบของความล่าช้านั้น และถ้าหากเราดำเนินการตามนี้แล้วเราไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อการที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือล่าช้าในการปฏิบัติภาระหน้าที่ใด ๆ ของเราตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราดังกล่าว แต่ถ้าหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าอย่างมาก ท่านอาจติดต่อเราเพื่อยกเลิกสัญญาและรับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับมอบ

 

11.6

 

การสละสิทธิ ถ้าหากเราไม่ได้ยืนยันในทันทีให้ท่านกระทำการใดซึ่งท่านต้องกระทำตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา หรือตามเงื่อนไขการขายนี้ หรือเราล่าช้าในการดำเนินการต่อท่านเกี่ยวกับการที่ท่าน          ผิดสัญญา การดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ต้องกระทำการดังกล่าวและไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เราไม่อาจดำเนินการต่อท่านในภายหลัง

12

สิทธิของเราในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายนี้

12.1

เรามีสิทธิที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายนี้ได้เป็นครั้งคราว

 

12.2

 

ท่านจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขการขายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา เว้นแต่ว่ากฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดให้มีการแก้ไขในนโยบายหรือเงื่อนไขการขายนี้ (ในกรณีดังกล่าวนี้ให้ใช้คำสั่งซื้อก่อนหน้านั้นของท่าน)

13

กฎหมายและเขตอำนาจ

13.1

สัญญาสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์นี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย โดยให้ศาลที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยมีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างท่านกับเราและจากเงื่อนไขการขายนี้

  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า