Τα αγαπημένα του Cody για τις πλαγιές

Για έναν πρωτοπόρο όπως ο Cody, το ιδανικό ρολόι δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το BIG BOLD: το Swatch που δημιουργήθηκε για όσους χαράζουν τις δικές τους πορείες στη ζωή.