POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE (CIASTECZEK), PIKSELI I WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH

INFORMACJE O TEJ POLITYCE DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE (CIASTECZEK), PIKSELI I WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jest to polityka dotycząca plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych („Polityka plików cookie“) firmy The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, (“Swatch”, dalej określanej w tym dokumencie takimi zwrotami jak: „my“, „nas“ czy „nasz(e)“) Na potrzeby niniejszej Polityki plików cookie The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. jest administratorem danych.
Niniejsza Polityka plików cookie informuje o sposobie, w jaki korzystamy z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych w związku z korzystaniem i interakcja użytkowników z ta strona internetowa i innymi zarządzanymi przez nas przejawami obecności w Internecie, w tym obecności w mediach społecznościowych i naszych aplikacjach ( łącznie określane jako „Strona internetowa”). Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych w związku z korzystaniem i interakcją użytkowników z tą Strona internetowa można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej Polityki plików cookie będą publikowane na tej Stronie internetowej lub zostaną przesłane na adres email użytkowników.

Obecnie obowiązująca Polityka plików cookie datowana jest na 23.05.2018.

CZYM SA PLIKI COOKIE, Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY I JAK MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW COOKIE?

Plik cookie (ciasteczko) to niewielki fragment danych przesyłany ze strony internetowej i przechowywany na komputerze (lub urządzeniu mobilnym) użytkownika przez jego przeglądarkę internetowa, w czasie przeglądania stron internetowych. Pliki cookie stworzono z myślą o zapewnieniu niezawodnego mechanizmu „zapamiętywania” przez strony internetowe informacji dotyczących stanu (np. elementów dodanych do koszyka) i rejestrowania aktywności użytkownika w zakresie przeglądania (włącznie z kliknięciami na poszczególne przyciski, logowaniem czy zapisywaniem informacji o stronach odwiedzonych w przeszłości). Można je także wykorzystywać do „zapamiętywania” dowolnych informacji, jakie użytkownik wprowadził wcześniej w polach formularzy, jak np. imię i nazwisko, adres, hasło czy numer karty kredytowej.
Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, wykorzystuje pliki cookie. Różne pliki cookie mają nie tylko różny cel, ale także różny czas przechowywania. Czas przechowywania pliku cookie decyduje o tym, jak długo pozostanie on na komputerze użytkownika; po upływie tego czasu plik samoczynnie się usuwa.         
Przeglądarki mogą automatycznie akceptować lub odrzucać pliki cookie, pozwalając jednak użytkownikowi na zmianę tych ustawień. Poprzez menu pomocy swojej przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jak zmienić ustawienia obsługi plików cookie, jak włączyć powiadamianie o każdorazowym otrzymaniu nowego pliku cookie i jak całkowicie zablokować przyjmowanie tych plików. W razie takiego życzenia użytkownik może także zablokować lub usunąć pliki cookie wcześniej zaakceptowane. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie w następujących przeglądarkach, należy kliknąć na podany link.

Możemy ponadto zapewnić użytkownikom okazje do zarzadzania wykorzystaniem poszczególnych rodzajów plików cookie poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów bezpośrednio na tej Stronie internetowej, zapewniając:  

 • banner informujący o plikach cookie wyświetlany podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej, pozwalający na zarzadzanie niektórymi kategoriami plików,
 • link do strony internetowej podmiotu będącego osoba trzecia, dedykowanej zarzadzaniu plikami cookie stosowanymi na naszej Stronie internetowej, która pozwala na zarzadzanie niektórymi kategoriami plików cookie,
 • podstronę poświęcona zarzadzaniu plikami cookie stosowanymi na naszej Stronie internetowej, która pozwala na zarzadzanie niektórymi kategoriami plików cookie; lub
 • opcje interaktywne, na przykład przyciski zintegrowane z niniejsza Polityka plików cookie, pozwalające na zarzadzanie niektórymi kategoriami plików cookie,

Oprócz opcji przedstawionych powyżej, użytkownik może zostać także skierowany na stronę internetowa osoby trzeciej, na której może zrezygnować z plików cookie dotyczących reklam.

Użytkownik, który chce bardziej szczegółowo identyfikować i śledzić pliki cookie aktywowane na naszej Stronie internetowej, a także zarządzać nimi, może zainstalować oprogramowanie do śledzenia plików cookie, np. Ghostery.
Na naszej Stronie internetowej możemy wykorzystywać następujące pliki cookie, kategorie plików cookie i inne technologie (z wyjątkiem oprogramowania typu spyware) dla wskazanych celów i (jeśli ma to zastosowanie) wdrożonych przez naszych partnerów lub z ich pomocą:
Bezwzględnie konieczne pliki cookie. Są to pliki cookie konieczne do działania Strony internetowej i realizacji usług zamawianych przez użytkowników. Obejmują one m.in. pliki cookie pozwalające logować się na zabezpieczone obszary Strony internetowej.
Funkcjonalne pliki cookie. Są to pliki cookie rejestrujące informacje o wyborach, jakich użytkownik dokonuje na Stronie internetowej, np. jego nazwa użytkownika, jeżyk czy region. Pozwala nam to personalizować Stronie internetowa dostosowując ja do użytkownika.
Pliki cookie mediów społecznościowych. Te pliki cookie umożliwiają udostępnianie treści Strony internetowej w mediach społecznościowych (jak np., Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików cookie, gdyż są one przesyłane przez same platformy mediów społecznościowych. W poniższym ustępie nt. pikseli i wtyczek mediów społecznościowych można znaleźć więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie mediów społecznościowych w polaczeniu z wtyczkami społecznościowymi.

Analityczne pliki cookie

 ZAAKCEPTUJ  ODRZUC

Te pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. np. poprzez liczenie odwiedzających i śledzenie ich nawigacji w obrębie Strony internetowej. Rejestrują one wizytę użytkownika na Stronie internetowej, odwiedzone zakładki i kliknięte linki. Te pliki cookie nie zbierają informacji pozwalających na identyfikacje użytkownika. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga nam to doskonalić działanie Strony internetowej.

Możemy korzystać z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google, Inc. ('Google'), do analizy tego, jak użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. Informacje generowane przez Google Analytics są objęte polityka prywatności i polityka plików cookie firmy Google i będą one przesłane na serwery firmy Google w USA i tam przechowywane. Przed przeslaniem dane te zostaną zanonimizowane przez usuniecie ostatniego oktetu adresu IP. Następnie Google będzie przetwarzać je w naszym imieniu, celem oceny tego, jak użytkownik korzysta ze Strony internetowej i generowania raportów nt. ruchu na Stronie internetowej, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google nie będzie wiązać adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Należy jednak zauważyć, że jeżeli użytkownik pozwolił Google, by wiązało jego historie przeglądania stron i aplikacji z jego kontem Google, a także udzielił Google zgody na używanie informacji powiązanych z kontem Google do personalizowania reklam, Google może leczyć analityczne pliki cookie i informacje zebrane przy ich pomocy z informacjami z konta Google użytkownika. Użytkownik może odmówić wykorzystywania plików cookie do celów wskazanych powyżej, przez stosowna konfiguracje przeglądarki, jednak w takim przypadku niektóre funkcje Strony internetowej mogą być niedostępne. Użytkownik może także zrezygnować ze zbierania danych dotyczących użytkowania (z adresem IP włącznie) oraz ich przetwarzania poprzez pobranie i instalacje dodatku do aktualnie używanej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych użytkownika przez Google, można znaleźć na witrynie Google. Pliki cookie serwisu Google Analytics stosowane na naszej Stronie internetowej to:
_ga: ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator pozwalający rozróżniać użytkowników witryny, jego czas przechowywania to 2 lata,
_gid: ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator pozwalający rozróżniać użytkowników witryny, jego czas przechowywania to 24 godziny,
_gat: celem tego pliku cookie jest dławienie zapytań przesyłanych do serwera, a jego czas przechowywania to 10 minut
W przypadku użytkowników wchodzących na nasza witrynę z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) możemy korzystać z usługi Site Monitor zapewnianych przez Miaozhen Ltd., Beijing, PRC, ('Miaozhen') zamiast Google Analytics. Robimy to w tych samych celach i przy tych samych ograniczeniach, jednak serwery na które przesyłane są dane znajdują się w ChRL. Aby zrezygnować z usługi Site Monitor w swojej przeglądarce, prosimy wejść na stronę Miaozhen służąca do zarzadzania rezygnacjami.
Możemy również korzystać z Yandex Metrica, usługi świadczonej przez firmę YANDEX LLC, Rosja ('Yandex'), do analizy korzystania ze Strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez Yandex Metrica podlegają polityce prywatności firmy Yandex, będą one przesyłane i przechowywane przez firmę Yandex na serwerach położonych w Rosji, Holandii i Finlandii i tam przechowywane, zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed przeslaniem dane te zostaną zanonimizowane przez usuniecie części adresu IP. Następnie Yandex będzie przetwarzać je w naszym imieniu, celem oceny tego, jak użytkownik korzysta ze Strony internetowej i generowania raportów nt. ruchu na Stronie internetowej, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Yandex nie będzie wiązać adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Yandex. Użytkownik może odmówić wykorzystywania plików cookie do celów wskazanych powyżej, przez stosowna konfiguracje przeglądarki, jednak w takim przypadku niektóre funkcje Strony internetowej mogą być niedostępne. Użytkownik może także zrezygnować ze zbierania danych dotyczących użytkowania (z adresem IP włącznie) oraz ich przetwarzania poprzez pobranie i instalacje dodatku do aktualnie używanej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych użytkownika przez Yandex, można znaleźć na stronie internetowej Yandex.

Reklamowe pliki cookie

 ZAAKCEPTUJ  ODRZUC

Te pliki cookie pozwalają nam dostarczać, na witrynach należących do osób trzecich, reklamy dostosowane do zainteresowania naszymi produktami i usługami wykazanego przez użytkownika podczas wizyty na naszej Stronie internetowej. Te pliki cookie nie zbierają danych pozwalających na identyfikacje użytkownika. Wszystkie dane są anonimowe.

Na naszej Stronie internetowej możemy stosować reklamy oparte na zainteresowaniach, włącznie z technologiami retargetingu i remarketingu zapewnianymi przez osoby trzecie ('Dostawcy Zewnętrzni', takie jak:

 • Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com ('Criteo'),
 • DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,www.doubleclickbygoogle.com , ('DoubleClick'), and
 • Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
 • Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom
 • Amazon: 60 Holborn Viaduct, London, England EC1A 2FD UK
 • Adform A/S, Copenhagen, Denmark

do analizy nawigacji użytkowników na naszej Strony internetowej. W oparciu o te informacje możemy prezentować użytkownikom spersonalizowane reklamy. W tym celu, na komputerze użytkownika przechowywane są pliki cookie. W trakcie wizyty użytkownika na naszej Stronie internetowej ani Dostawcy Zewnętrzni, ani my sami nie zbieramy danych spersonalizowanych, ograniczając się do danych anonimowych. Stosowanie tych technologii jest całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dzięki takim danym możemy na przykład prezentować użytkownikom reklamy na stronach internetowych osób trzecich, które są spersonalizowane odpowiednio do zainteresowania naszymi produktami, np. jeżeli użytkownik odwiedza nasza Stronę internetowa i wykazuje zainteresowanie dana linia produktów, technologia ta może później wyświetlić takiemu użytkownikowi dalsze informacje, w formie reklam prezentowanych w trakcie przeglądania innej witryny. Celem stosowania tej technologii jest jak najlepsze dostosowanie dostępnych informacji do zainteresowań użytkownika i sprawienie, by jego doświadczenie online wiązało się z przekazaniem możliwie jak największej ilości informacji. Użytkownik może jednak skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, by nie przyjmowała nowych plików cookie i usunęła już zapisane. Opcje rezygnacji z przyjmowania plików cookie przesyłanych przez Dostawców Zewnętrznych można znaleźć klikając na poniższe linki:


CZYM SA PIKSELE I WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY I JAK MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z ICH UŻYWANIA?

Na naszej Stronie internetowej wykorzystujemy także inne technologie, które pozwalają zarówno nam samym jak i Dostawcom Zewnętrznym zapewniać użytkownikom bardziej spersonalizowane i zaangażowane doświadczenia internetowe, np. poprzez zaoferowanie im w kanałach mediów społecznościowych reklam dostosowanych do indywidualnych zainteresowań czy umożliwienie dzielenia się wrażeniami z naszej Strony internetowej poprzez media społecznościowe. W związku z powyższym stosujemy następujące technologie:

 • Piksele Facebooka. Piksele Facebooka składają się z małych fragmentów kodu i niemal niewidocznych „kropek” o rozmiarach piksela, umieszczonych na naszej Stronie internetowej, które wiążą wizytę użytkownika na naszej Stronie internetowej z Facebookiem. W trakcie lądowania się piksela Facebook umieszcza na komputerze użytkownika tzw. plik cookie „fr. “, co pomaga Facebookowi w zapewnianiu użytkownikowi bardziej spersonalizowanych reklam, a także w pomiarze i doskonaleniu reklam. Okres przechowywania tego pliku cookie to 90 dni. Więcej informacji na temat plików cookie stosowanych przez Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Należy pamiętać, że po umieszczeniu na urządzeniu użytkownika pliku cookie „fr. “, Facebook może śledzić jego zachowanie w sieci także na innych stronach internetowych, które stosują piksel Facebooka lub jego wtyczkę społecznościowa.
 • Wtyczki społecznościowe. Wtyczki społecznościowe to małe fragmenty kodu, leczące wizytę użytkownika na naszej Witrynie z dana platforma mediów społecznościowych Dostawcy Zewnętrznego. Wtyczka społecznościowa powiadomi Dostawce Zewnętrznego, że dany użytkownik odwiedził nasza Stronę internetowa, może także pozwolić mu na odczyt informacji z plików cookie, jakie wcześniej przesłał na komputer użytkownika. Stosujemy wtyczki społecznościowe następujących Dostawców Zewnętrznych:

Więcej informacji na temat wtyczki społecznościowej danego Dostawcy Zewnętrznego można uzyskać klikając na link obok jego nazwy. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na działanie tych wtyczek społecznościowych, dane jakie one zbierają, ani na to jak Dostawca Zewnętrzny wykorzystuje zebrane informacje. Więcej informacji o tym, jak owi Dostawcy Zewnętrzni wykorzystują dane osobowe zebrane poprzez swoje wtyczki społecznościowe można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych dostawców.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY ZEBRANE DANE?

W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika na warunkach wskazanych w niniejszej Polityce plików cookie (z wyjątkiem Bezwzględnie koniecznych plików cookie i funkcjonalnych plików cookie) zwracamy się do użytkownika o wyrażenie zgody.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY ZEBRANE DANE?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do osiągniecia celów opisanych powyżej lub do czasu, gdy użytkownik wycofa swoja zgodę na ich przetwarzanie, chyba że wystąpi nadrzędny interes nasz lub osoby trzeciej nakazujący utrzymanie identyfikowalności danych, wystąpi prawny lub regulacyjny obowiązek bądź sadowy lub administracyjny nakaz zabraniający nam dokonania animizacji danych. 

KTO MA DOSTĘP DO ZGROMADZONYCH DANYCH?

Użytkownik ma świadomość, że korzystanie przez nas z analitycznych i społecznościowych plików cookie może wiązać się z możliwością uzyskania przez Dostawców Zewnętrznych tych plików pewnych informacji o użytkowniku, włącznie ze sposobem przeglądania stron internetowych. Więcej informacji o tym, jak owi Dostawcy Zewnętrzni wykorzystują dane osobowe użytkownika można znaleźć w oferowanych przez nich materiałach.
W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników i udostepnienia im Strony internetowej korzystamy z usług dostawców zewnętrznych takich jak firmy hostingowe.

KOMU UJAWNIAMY I PRZEKAZUJEMY ZEBRANE DANE?

Na potrzeby wyjaśnionego już wykorzystywania plików cookie i innych technologii obsługiwanych przez (lub za pomocą) wspomnianych partnerów możemy przesyłać dane osobowe użytkownika do państw trzecich, w tym do krajów, które nie są uważane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przez właściwe organy regulacyjne, np. do krajów nieuznawanych przez Komisje Europejska lub szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji za zapewniające taki poziom. W takim przypadku zapewniamy odpowiednia lub stosowna ochronne danych osobowych użytkowników poprzez zobowiązanie takich odbiorców danych do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnych ze stosownymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne lub polegając na innych zabezpieczeniach, jak np. certyfikacja własna zatwierdzona przez właściwy organ regulacyjny. Można skontaktować się z nami w celu uzyskania kopii obowiązującej umowy lub innych zabezpieczeń (zob. ustęp Jak można się z nami skontaktować? poniżej).

JAKIE SA PRAWA UŻYTKOWNIKA?

Użytkownik ma prawo:

 • zadać od nas dostępu do przetwarzanych przez nas jego danych osobowych oraz ich skorygowania lub usunięcia.
 • zadać od nas ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, w szczególności w celu sprzeciwienia się przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • zadać od nas przekazania użytkownikowi w pliku cyfrowym (lub dowolnej osobie lub podmiotowi, jakie wskaże) przetwarzanych przez nas danych osobowych (prawo do przenoszenia danych).

Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wycofać udzielona nam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wskazanych powyżej

Skorzystanie z powyższych praw wymaga skontaktowania się z nami (jak wskazano poniżej w ust. Jak można się z nami skontaktować?)
Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego miejscowo dla użytkownika organu odpowiedzialnego.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?        

Aby zadać jakiekolwiek pytanie bądź skorzystać z któregoś z uprawnień użytkownika, należy skontaktować się z nami w następujący sposób:

Adres do korespondencji: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, z dopiskiem SWATCH
Numer telefonu: +48 22 256 81 30
Adres e-mail: daneosobowe@swatchgroup.com