POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) jest oświadczeniem The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, („Swatch.”, „my", „nasz”, „nas”). Administratorem danych na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jest Swatch.

Niniejsza Polityka prywatności wraz z naszymi Warunkami korzystania stanowi podstawę, w oparciu o którą będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych administrowanych przez nas form aktywności w sieci, w tym naszych mediów społecznościowych i aplikacji (zwanych łącznie „Witryna”). Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych (plug-in), prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, pikselach i wtyczkach społecznościowych.
Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone przez nas w niniejszej Polityce prywatności zostaną opublikowane na niniejszej Witrynie lub przesłane do Użytkownika poczta e-mail.

Obecnie obowiązuje wersja Polityki prywatności z dnia 22.05.2018.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKA?
Zbieramy dane osobowe, które Użytkownik nam podaje, np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując konto, korzystając z interaktywnych funkcji, subskrybując usługę, uczestnicząc w promocji marketingowej, zamawiając produkt lub usługę, występując o udzielenie informacji i/lub materiałów albo wypełniając ankiety. Zwykle takie dane osobowe obejmują:
informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego lub innego);
informacje o zakupach i transakcjach;
informacje o płatnościach (takie jak numer karty płatniczej Użytkownika, data ważności, numer autoryzacji lub kod bezpieczeństwa, adres dostawy i adres do faktury);
informacje dotyczące obsługi klienta (takie jak zapytania do biura obsługi klienta, komentarze i historia napraw);
nazwę użytkownika i hasło;
informacje o prywatnych lub zawodowych zainteresowaniach Użytkownika, datę urodzenia, stan cywilny, dane demograficzne oraz doświadczenie z naszymi produktami i preferowane formy kontaktu;
zdjęcia, komentarze i inne treści udostępnione przez Użytkownika;
udostępnione przez Użytkownika informacje kontaktowe dotyczące jego znajomych lub innych osób, z którymi Użytkownik chciałby abyśmy się skontaktowali; oraz informacje, jakie możemy uzyskać od naszych usługodawców zewnętrznych.
 

Zbieramy metadane, np. informacje dotyczące odwiedzin Witryny przez Użytkownika, takie jak: dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, informacje o przeglądarce, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki w sieci Web i inne informacje komunikacyjne, które monitorujemy podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celach, które zostały określone, lub które są oczywiste w momencie gromadzenia danych oraz na które Użytkownik wyraził zgodę, np. zaznaczając pole wyboru; lub które mamy obowiązek gromadzić na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. w celu spełnienia wymogów zatrzymywania danych w odniesieniu do danych, które są ważne ze względów sprawozdawczości finansowej; lub gdy jest to wymagane do wykonania umowy, np. w przypadku zamówienia towarów przez Użytkownika; lub w celach wynikających z innego uzasadnionego interesu, który obejmuje:
analizę rynku, promocje produktów i usług, komunikację z Użytkownikiem i dostosowywanie ofert pod jego kątem;
dostawę i doskonalenie naszych produktów lub usług;
zarzadzanie relacjami z klientem, zleceniodawcą, dostawcą oraz innymi relacjami, udostępnianie informacji wewnętrznym interesariuszom, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, jak również planowanie i rozdzielanie zasobów i budżetu;
monitorowanie, wykrywanie i ochrona organizacji oraz jej systemów, sieci, infrastruktury, komputerów, informacji, własności intelektualnej i innych praw, przed niepożądanym naruszeniem bezpieczeństwa, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem i uzyskaniem informacji, danych, jak również przed naruszeniem bezpieczeństwa systemu, atakiem hakerów, szpiegostwem gospodarczym i cyberatakami;
ochrona i rozwijanie norm branżowych; udostępnianie informacji na temat osób lub przedsiębiorstw, które mogą nieść za sobą niekorzystny lub negatywny wpływ; oraz postepowanie zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi; lub
przestrzeganie norm branżowych, wymogów organów regulacyjnych oraz innych wymogów związanych z zapobieganiem nadużyciom i praniu pieniędzy.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

Jeżeli Użytkownik wypełnił formularz kontaktowy, podając swoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje, itp., wykorzystujemy takie dane Użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na jego pytania, przesyłania mu informacji lub realizacji innych zadań, o których wykonanie Użytkownik nas poprosi.
Jeżeli Użytkownik zarejestruje konto na naszej Witrynie, wówczas przetwarzamy dane wymagane do otwarcia takiego konta, np.: nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, dane pochodzące z zewnętrznych kont (np. w przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku) itd., w celu umożliwienia rejestracji i zarzadzania kontem Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik korzysta z naszych funkcji interaktywnych, wówczas przetwarzamy dane wymagane do korzystania z takich funkcji w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania i zarzadzania tym korzystaniem; takie dane obejmują np.: nazwisko i adres e-mail Użytkownika, które pojawia się w rankingu i zostanie przez nas wykorzystane w celu przesyłania Użytkownikowi aktualizacji dotyczących gry online, w której uczestniczył.
Jeżeli Użytkownik jest już naszym klientem, możemy wysyłać mu reklamy naszych produktów i usług, wykorzystując (przykładowo) jego nazwisko i adres pocztowy.
Jeżeli Użytkownik subskrybuje usługę newslettera, podając nam swój adres e-mail i nazwisko, wówczas wykorzystujemy te dane w celu przesłania Użytkownikowi naszego newslettera.
Jeżeli Użytkownik uczestniczy w promocji marketingowej, wówczas wykorzystujemy dane, których podanie jest wymagane od Użytkownika, aby umożliwić mu takie uczestnictwo, np. w celu zarządzania zaproszeniem Użytkownika na wydarzenie albo w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i skontaktowania się z nim.
Jeżeli Użytkownik zamawia produkt, materiał lub usługę, konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wymaganych do realizacji zamówienia Użytkownika, takich jak jego nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, informacje o karcie kredytowej, adres e-mail, itd., np. w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownika, przetwarzania jego płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej, dostawy zamówionych przedmiotów i kontaktu z Użytkownikiem w związku z dostawą.
Jeżeli Użytkownik udzieli odpowiedzi na jedno z naszych zapytań, podając nam dane osobowe, takie jak nazwisko, wiek, zawód, itd., wówczas przetwarzamy takie dane w celu analizy wyników zapytania i wyciagnięcia z niego wniosków.
Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z powiadomieniem, wówczas wykorzystujemy dane Użytkownika w celu przeslania mu materiałów promocyjnych i innych komunikatów, skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z jego uczestnictwem w wydarzeniach specjalnych, konkursach, loteriach, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynku oraz w celu zarządzania takim uczestnictwem Użytkownika, wysyłania Użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, dostosowania korzystania przez Użytkownika z Witryny, oferty marketingowej i komunikatów do jego preferencji i naszych warunków.
Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, wówczas przetwarzamy dane Użytkownika w zakresie wymaganym do obsługi takiej formy komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych serwisów (nasz kontakt z Użytkownikiem w zewnętrznym serwisie społecznościowym będzie regulowany polityka prywatności i warunkami korzystania danego serwisu).
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia i realizacji obowiązujących wymogów prawnych, naszych Warunków korzystania, stosownych norm branżowych, zobowiązań umownych i naszej polityki.
Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika za pomocą scentralizowanego systemu, który umożliwia podniesienie satysfakcji Użytkownika związanej z marka, poprzez dostosowanie naszych form komunikacji z Użytkownikiem i skierowanych do niego działań marketingowych tak, aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie i użyteczne (profilowanie). W tym celu możemy przetwarzać, dopasowywać i poszerzać dane osobowe Użytkownika o dane uzyskane od osób trzecich lub w wyniku kontaktu Użytkownika z nami. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poda nam informacje na temat swojego wieku, dochodów, zainteresowań lub aktywności związanych z podróżowaniem, możemy zestawić te dane z zrachowaniami zakupowymi Użytkownika i z innymi uzyskanymi od niego informacjami, w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert, zaproszeń lub promocji, które w naszej opinii, szczególnie wpisują się w jego zainteresowania.

Przetwarzamy metadane uzyskane od Użytkownika, w celu ulepszania naszej Witryny, analizowania wzorców ruchu i korzystania z Witryny, realizacji marketingu ukierunkowanego, opracowywania i analizy danych statystycznych i demograficznych albo w celu optymalizacji naszej aktywności w sieci i działań marketingowych.

KOMU UJAWNIAMY I PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w celu umożliwienia im korzystania z danych w ich własnym imieniu i pod własną kontrolą (jako administratorom):

Do naszej spółki-matki The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Szwajcaria (“Swatch Group”);
Do głównej siedziby naszej marki  Swatch Ltd., Jakob-Stämpfli-Strasse 94, 2502 Biel/Bienne, Szwajcaria (“Brand HQ”);
Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Swatch Group  w krajach, w których nasza marka jest reprezentowana w sposób wskazany podczas gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców działającym w naszym imieniu i/lub w charakterze naszych partnerów (przetwarzających dane), wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji ich obowiązków, którzy to odbiorcy zostali umownie zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika (np. w celu realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową, obsługi klienta, wysyłania wiadomości pocztą zwykłą i elektroniczną, przechowywania i przetwarzania danych, analizy danych, udostępniania (hostingu) stron internetowych, wspierania działań marketingowych, prowadzenia ankiet zadowolenia klientów, wysyłania spersonalizowanych materiałów reklamowych):
 

Swatch Group;
Brand HQ; 
Do naszego centrum przetwarzania danych w Szwajcarii;
Naszym podmiotom stowarzyszonym w ramach Grupy Swatch;
Innym usługodawcom zewnętrznym.
Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika nabywcy w przypadku nabycia Swatch lub całości jej aktywów przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane dane osobowe na temat klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.
 

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków korzystania i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Swatch, lub spółki należącej do Swatch Group, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami i ograniczenia ryzyka kredytowego.
Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do innych krajów, w tym do krajów uznanych przez właściwe organy regulacyjne jako niezapewniające odpowiedniego stopnia ochrony danych, np. do krajów, które nie zapewniają takiego stopnia ochrony w opinii Komisji Europejskiej lub szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji. W takim przypadku, zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkownika poprzez zobowiązanie odbiorców do przestrzegania wiążących zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi standardami zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne albo posługując się innymi środkami bezpieczeństwa (jak np. certyfikacją własną), zatwierdzonymi przez właściwe organy regulacyjne. W celu uzyskania kopii stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa (umownych i pozostałych), prosimy o kontakt (patrz ust. Jak się z nami skontaktować? poniżej).

Niniejsza Witryna może zawierać linki przekierowujące do oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku korzystania przez Użytkownika z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że te strony posiadają własną politykę prywatności oraz ze nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za powyższą politykę. Należy zapoznać się z taką polityką przed podaniem danych osobowych na takich stronach internetowych.

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie, np. w przypadku, gdy Użytkownik rezygnuje z subskrypcji newslettera albo usuwa konto na naszej Witrynie;
dopóki nie będziemy pewni, ze Użytkownik jest usatysfakcjonowany po nawiązaniu z nami kontaktu, np. w celu zamówienia katalogu, zadania pytania, prośby o informacje, umówienia spotkania lub dokonania rezerwacji itd., lecz nie dłużej niż przez dwanaście (12) miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba ze istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
w związku z zakupem dokonanym przez Użytkownika lub w związku z operacją obsługi klienta, przez okres do momentu zakończenia takiej operacji, przedłużony o okres gwarancji, do którego możemy doliczyć przedłużony okres płatności na korzyść Użytkownika, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres zatrzymywania danych;
przez okres, w którym Użytkownik pozostaje naszym partnerem biznesowym plus dziesięć lat, chyba że istnieje inne uzasadnienie przetwarzania, poinformowaliśmy Użytkownika o innych warunkach lub gdy Użytkownik wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych;
przez okres, w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. w celu wypełnienia prawnych zobowiązań dotyczących okresu przechowywania danych na podstawie przepisów i regulacji dotyczących księgowości i podatków.

W JAKICH SYTUACJACH WYMAGAMY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?
Jeżeli Użytkownik zamierza zawrzeć z nami umowę, np. w przypadku zamawiania przez niego towarów, będziemy musieli uzyskać określone dane osobowe Użytkownika, umożliwiające nam zawarcie takiej umowy, np. nazwisko Użytkownika, jego adres dostawy, miejsce zamieszkania, informacje o płatnościach lub informacje kontaktowe. Jeżeli Użytkownik nie zechce podać nam wymaganych informacji, zawarcie takiej umowy może być niemożliwe.

JAKIE PRAWA PRZYSLUGUJA UŻYTKOWNIKOWI?
Użytkownik ma prawo:

żądania od nas dostępu do danych osobowych Użytkownika, jak również ich usunięcia lub poprawiania;
żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych w celach marketingu bezpośredniego; oraz
żądania od nas przekazania Użytkownikowi (oraz każdej osobie lub podmiotowi wyznaczonemu przez Użytkownika) cyfrowego pliku zawierającego dane osobowe Użytkownika (prawo do przenoszenia danych);
Użytkownik ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę, na podstawie której możemy przetwarzać jego dane osobowe w określonym celu.

Aby skorzystać z powyższych praw, można się z nami skontaktować w sposób przedstawiony poniżej.
Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

JAK MOŻNA SIE Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Adres pocztowy: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, z dopiskiem SWATCH

Numer telefonu: +48 22 256 81 30

Adres e-mail: daneosobowe@swatchgroup.com

  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Zwrot lub refundacja" Icon Zwrot lub refundacja