Skip to main content

BLACKERALDA

GB430

Slideshow

Slideshow

Product BLACKERALDA with SKU GB430
Product BLACKERALDA with SKU GB430

Slideshow

BLACKERALDA - GB430
BLACKERALDA - GB430
ข้อมูลสินค้า

BLACKERALDA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2020
อ้างอิง
GB430

Slideshow

Product BLACKERALDA with SKU GB430
Product BLACKERALDA with SKU GB430