Skip to main content

CACTUS

GK245

Slideshow

CACTUS - GK245
ข้อมูลสินค้า

CACTUS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1997
อ้างอิง
GK245
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้