Skip to main content

SISTEM AQUA

SUTN402

Slideshow

Slideshow

SISTEM AQUA
SISTEM AQUA

Slideshow

SISTEM AQUA - SUTN402
SISTEM AQUA - SUTN402
ข้อมูลสินค้า

SISTEM AQUA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51
ปี
2016
อ้างอิง
SUTN402

Slideshow

SISTEM AQUA
SISTEM AQUA