Skip to main content

SISTEM BOREAL

YIS401G

SISTEM BOREAL
SISTEM BOREAL
SISTEM BOREAL
SISTEM BOREAL - YIS401G
SISTEM BOREAL - YIS401G
SISTEM BOREAL - YIS401G
ข้อมูลสินค้า

SISTEM BOREAL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2016
อ้างอิง
YIS401G
คู่มือผู้ใช้
SISTEM BOREAL
SISTEM BOREAL
SISTEM BOREAL
Back to top